ข้อมูลดีๆ จากเพจ “ไทยรู้สู้โควิด”

มีพฤติกรรมเสี่ยงมากมายที่ทำให้เราติดโควิด-19 ดังนั้น จึงต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกัน และอย่าลืม สวมหน้ากาก และเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะ ^^
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่…Covid-19 ติดได้อย่างไร http://ssss.network/85z5r

UTCC Library

December 28, 2020

Innovation of living elements in virtual education การศึกษาในยุควิถีใหม่

อาจารย์ ดร จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) ให้การต้อนรับ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง Innovation of living elements in virtual education …

UTCC Library

December 24, 2020

Chula UltimateX Library (Sponsored by KBank)

เมื่อห้องสมุดต้องอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีแทนมนุษย์ มนุษย์จะต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างไร: Chula UltimateX Library (Sponsored by KBank)

UTCC Library

November 30, 2020

Digital Skills Series

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นทักษะการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ ในโครงการ “Digital Skills Series” **โปรดทราบ** ลงทะเบียนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ (อบรมเป็นภาษาไทย) ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/qNAsymJQ9kvbDvW49

UTCC Library

November 23, 2020

Library Discovery Commons – Library DC พร้อมแล้วสำหรับเด็กหัวการค้า

ท้าให้ลองทรัพยากรการเรียนรู้แนวใหม่ ของจริง ของแท้ ของต้องมี ของต้องลอง และ Gadget ให้ยืมใช้ฟรี ไม่ต้องจ่ายเงิน สบายกระเป๋า ห้องสมุด ท้าให้ลอง เล่น เรียน รู้ พบกันที่ อาคาร 24 ชั้น 7 โปรดแสดงบัตรประจำตัว UTCC หรือ Virtual ID เพื่อใช้บริการ

UTCC Library

November 23, 2020

UTCC Library 2020 FLASH Features

สำนัดหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรม Flash Features เพื่อพัฒนาทักษะสู่สุดยอดการอ้างอิง
สนับสนุนให้แก่ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 Ep.4 Digital Resources Management for Student Researchers“จัดการงานวิจัยอยู่หมัด.. ต้องรู้จักสุดยอดโปรแกรมนักวิจัย”

UTCC Library

November 20, 2020

UTCC Library 2020 FLASH Features

UTCC Library 2020 FLASH Features Ep.2 Digital Resilience for Sustainable Transformation with Microsoft Imagine Academyสำนักหอสมุดกลางจัดอบรม Flash Features เพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดสมรรถนะ Digital Resilience for Sustainable Transformation ได้รับการตอบรับจากบุคลากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการ Reskill & Upskill เพื่อเข้าสู่ Respond > Recover > Reimagine อย่างมั่นใจ

UTCC Library

November 4, 2020

ประชุมคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4/2563

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง คุณสมนึก มนัสชัยเกียรติ์และ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ คุณเพ็ญสภาค กาเยาว์เข้าร่วมประชุม คณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

UTCC Library

November 2, 2020

ของดีมีให้ใช้ออนไลน์

วารสารสาระดีงาม 6 รายชื่อ อ่านได้ Fulltext ผ่านทาง Exact Editions 1. Literary Review, ฉบับล่าสุด – 19792. The European Business Review, ฉบับล่าสุด – 20103. The European Financial Review, ฉบับล่าสุด – 20104. The World Financial Review, ฉบับล่าสุด – 20105. African Business, ฉบับล่าสุด – 19806. Spear’s ฉบับล่าสุด – 2010ทางไปอ่าน> ภายในมหาวิทยาลัย On-campus, click through to the titleshttps://login.exacteditions.com/login> ภายนอกมหาวิทยาลัย URL https://login.exacteditions.com/login.do เลือก […]

UTCC Library

October 22, 2020
1 2 3 4 5 6