ต้อนรับนคณะจากสถานกงสุลอินเดีย เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง

         วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักหอสมุดกลาง โดยคุณปนัดดา บุญสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ คุณมณฑิรา นิวาศะบุตร คุณธนภร กาญจนเลขา คุณอุบลพรรณ พันธ์ดารา และทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับนายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน กงสุลมงคล ศิวารักษ์ และคณะจากสถานกงสุลอินเดีย ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง โดยมี ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และุคณปาริชาต ธรรมจินดา หัวหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ นำคณะผู้เยี่ยมชมมาในครั้งนี้

UTCC Library

March 15, 2023

อบรม Smart Personality with Service Mindset

           บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง เข้ารับการอบรม หัวข้อ : “Smart Personality with Service Mindset” อบรมโดย อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 21201 ชั้น 2 ตึก UTCC ISM เวลา 9.00-12.00 น.

UTCC Library

March 15, 2023

อบรม Customer Service

            บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง เข้ารับการอบรม หัวข้อ : “Customer Service เพิ่มคุณค่าการบริการ สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย” อบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 21201 ชั้น 2 ตึก UTCC ISM เวลา 9.00-16.00 น.

UTCC Library

March 2, 2023

ประชุม Cambridge Asia Librarian Advisory Board (CALAB) ครั้งที่ 10

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Cambridge Asia Librarian Advisory Board (CALAB) ครั้งที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยและต่างประเทศ…

UTCC Library

February 23, 2023

ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรห้องสมุด”

         วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 – 16:30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ได้รับเชิญจาก บริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด (AMS) และ OCLC ในการเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรห้องสมุด” ณ โรงแรมเรดิสัน สุขุทวิท 13 กรุงเทพฯ…

UTCC Library

February 17, 2023

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการ HarbourSpace

              วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการ HarbourSpace ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour #LibraryWow #Harbourspace

UTCC Library

January 20, 2023

อบรมทักษะการสืบค้นวิชา CA713 สัมมนาการสื่อสารการตลาด

        วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรมทักษะการสืบค้นวิชา CA713 สัมมนาการสื่อสารการตลาด ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาปริญญาเอก 7 คน และอาจารย์ 3 คน เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง Study Room 1 อาคาร 24 ชั้น 5 โดยวิยากรผู้เชี่ยวชาญสำนักหอสมุดกลาง คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ แผนกส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย

UTCC Library

January 16, 2023

ต้อนรับและรับมอบการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมบริการของสำนักหอสมุดกลาง ให้โดนใจผู้ใช้บริการ โดย ดร. พลภัทร อุดมผล ผู้บริหารบริษัท อุ๊คบี จำกัด (Ookbee)

         ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันต้อนรับและรับมอบการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมบริการของสำนักหอสมุดกลาง ให้โดนใจผู้ใช้บริการ โดย ดร. พลภัทร อุดมผล ผู้บริหารบริษัท อุ๊คบี จำกัด (Ookbee)

UTCC Library

December 19, 2022

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

         วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุดกลาง โดยคุณพรรษวัชร์ ชมแก้ว Library Celebrity และคุณภควดี วังคะฮาต เจ้าหน้าที่แผนกบริการสารสนเทศ พร้อมทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด 🎉📚🏫🎊

UTCC Library

November 30, 2022
1 2 3 4 9