ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

         ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณปนัดดา บุญสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นำโดยผศ. ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร นำนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชม สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5-7 ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 15.00-16.00 น.

UTCC Library

October 4, 2023

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2566

          เครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุม บริการระหว่างห้องสมุด EDS-ThaiPUL ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09:30 – 15:30 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

UTCC Library

September 21, 2023

แนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 16/09/2566

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการแนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 13.00 น. ณ ห้องเรียน 5502

UTCC Library

September 16, 2023

การบรรยายพิเศษ “การสืบค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัย การอ้างอิง การทำบรรณานุกรม และการใช้โปรแกรม Endnote X9” 05/09/66

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสืบค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัย การอ้างอิง การทำบรรณานุกรม และการใช้โปรแกรม Endnote X9”

UTCC Library

September 5, 2023

แนะนำการเข้าใช้บริการและสืบค้นข้อมูลห้องสมุด 03/09/2566

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้แนะนำการเข้าใช้บริการและสืบค้นข้อมูลห้องสมุด ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัญชีมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 11.30 – 13.30 น. ณ ห้องเรียน 5304

UTCC Library

September 3, 2023

ต้อนรับคณะบุคคลจาก National Assembly of Bhutan และ National Council of Bhutan

           สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับคณะบุคคลจาก National Assembly of Bhutan และ National Council of Bhutan ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการระบบ Koha Library Software ในการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริการทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

UTCC Library

September 1, 2023

EdTeX 2023 งานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอน

         บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน EdTeX 2023 งานแสดงนวัตกรรมการเรัยนการสอบ บทใหม่วงการศึกษา ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 – 16:00 น. ณ Hall 6 – 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

UTCC Library

September 1, 2023

Library Parade 2023

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญร่วมงาน Library Parade 2023 ยกทัพกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมของรางวัลเพิ่มความสนุก

UTCC Library

August 22, 2023

แนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 20/08/2566

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการแนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30-11.00 น. ณ ห้องเรียน 5303

UTCC Library

August 20, 2023

ต้อนรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University

              วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน จำนวน 40 คน ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

August 18, 2023
1 2 3 4 12