สัมมนาภายในครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “Library Ways Forward: Users’ Perspectives in Service Excellence and Best Practice”

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนาภายในครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “Library Ways Forward: Users’ Perspectives in Service Excellence and Best Practice” โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

UTCC Library

May 20, 2024

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 2/2567

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการทรัพยากรการเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดสถาบันิุดมศึกษา EDS-ThaiPUL ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:30 – 15:30 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

UTCC Library

May 20, 2024

การบริหารวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ iThesis

         วันที่ 23 เมษายน 2567 ดร. จอมขวัญ ผลภาษี และทีมงานสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนามฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรมให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “การบริหารวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ iThesis” ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

UTCC Library

April 23, 2024

โครงการหนังสือดีต้องมีเข้าห้องสมุด

     วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำทีมบรรณารักษ์ โครงการหนังสือดีต้องมีเข้าห้องสมุด คัดเลือกหนังสือ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์#UTCCLibrary

UTCC Library

April 5, 2024

สุดยอด 5 อันดับโอกาสด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ ปี 2567

        อบรมหัวข้อ สุดยอด 5 อันดับโอกาสด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ ปี 2567 โดยตัวแทน จาก บริษัท ฟอรส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง ห้องค้นคว้า อาคาร 24 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

UTCC Library

April 3, 2024

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

       ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต / มหาบัณฑิต ใหม่ ป้ายแดงทุกท่าน ห้องสมุดเราจัดสรรมุมถ่ายรูปสวยๆ ที่นั่งนุ่มๆ และรับชมถ่ายทอดสดพิธีประสาทปริญญาบัตร บน Smart TV ตามจุดให้บริการในพื้นที่พร้อมให้ทุกท่านเข้ามา Check in ณ อาคาร 24 ชั้น 5 – 7 แล้วพบกันจ้า

UTCC Library

March 23, 2024

ประชุมร่วม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (กขค.) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2567

         สำนักหอสมุดกลาง เน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดและคลังความรู้ทั้งในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม โดยอาจารย์ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ฯ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) เข้าประชุมร่วม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (กขค.)

UTCC Library

March 15, 2024

ต้อนรับคณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคนอกเวลาทำการ จากคณะนิเทศศาสตร์

    สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ และคุณอุบลพรรณ  พันธุ์ดารา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ห้องเรียน 21505 และให้บริการนำชมห้องสมุด กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคนอกเวลาทำการ คณะนิเทศศาสตร์  จำนวน 46 คน    ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 #UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

March 11, 2024

รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

      สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในโอกาสได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 💙💛♥️ #UTCCLibrary#UTCCLIB

UTCC Library

January 31, 2024

ต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group

         สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group ประเทศจีน วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.30 – 11.00 น.

UTCC Library

January 25, 2024
1 2 3 13