ต้อนรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University

              วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน จำนวน 40 คน ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

August 18, 2023

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิชา E-Commerce กับกิจกรรมแนะนำบริการ

         วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณจุฑามาศ ดุษฎีสุนทรสกุล และคุณธนวัฒน์ มิ่งมณี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิชา E-Commerce กับกิจกรรมแนะนำบริการ และสอนทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด 🎉📚🏫🎊#UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

August 16, 2023

โครงการ “UTCC Library Charity Resource Sharing

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริจาคหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาและทรัพยากรที่จำหน่ายออก ตามโครงการ “UTCC Library Charity Resource Sharing” ให้แก่โครงการ “ของเหลือเพื่อน้อง” โดย มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 #UTCCLibrary

UTCC Library

August 9, 2023

สัมมนาภายในเชิงกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565

                  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และบุคลากรสำนักฯ จัดสัมมนาภายในเชิงกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

UTCC Library

July 25, 2023

ประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน อพส. ชุดที่ 18 วันที่ 21/07/66

          คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส) ชุดที่ 18 ในโอกาสนี้ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

UTCC Library

July 21, 2023

การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจาก CNKI

          สำนักหอสมุดกลาง โดย อาจารย์ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ต้อนรับและหารือร่วมกับ คุณ Veronika Xu และ คุณ Karly Hai ผู้แทนจาก CNKI (China National Knowledge Infrastructure; Chinese: 中国知网)

UTCC Library

July 6, 2023

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 2/2566

          เครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุม บริการระหว่างห้องสมุด EDS-ThaiPUL ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09:30 – 15:30 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

UTCC Library

June 22, 2023

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35

          บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “นักปฏิรูปการเรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว”

UTCC Library

June 21, 2023

ประเด็นชวนคิดพลิกเกมส์ประเทศไทย

         บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมฟังการบรรยายของ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ อดีต รมต.ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่องประเด็นชวนคิดพลิกเกมส์ประเทศไทย ห้อง 10201 เวลา 14.00- 16.00 น. #UTCCLibrary

UTCC Library

May 31, 2023
1 2 3 4 5 12