งาน EDUTech Thailand 2021 วันที่ 15 กันยายน 2564

ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติร่วม Live Panel: Campus of the future: What does it look like? ในงาน EDUTech Thailand 2021 วันที่ 15 กันยายน 2564

ติดตามรับชมย้อนหลัง : https://youtu.be/VOyhRxj-9Ng

#EDUTech #EDUTechThailand #EDUTechAsia #UTCCLibrary

UTCC Library

September 16, 2021

“Collaborative Pedagogies for Open Learning Environment”

ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายช่วงปาฐกถา 4 หัวข้อ “Collaborative Pedagogies for Open Learning Environment” เมื่อวันที่ 27 สค ในงาน Education Next Forum 2021 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมดิจิทัลไทย (DUGA)

UTCC Library

August 30, 2021

UTCC Library 2021

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่! ขอแนะนำบริการห้องสมุด สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับการบริการแบบครบวงจร พร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าใช้บริการได้ และที่สำคัญ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง: https://library.utcc.ac.th/

UTCCLibrary #UTCCLibrary2021

UTCC Library

August 11, 2021

“Library on Demand & by​ Request”

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมบริการช่วยค้นคว้าและช่วยตอบคำถาม และอื่นๆ ตลอด 24/7 ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

Online​ Library​ Service​ is​ available​ 24/7:
1. Website​ UTCC​ Library (http://library.utcc.ac.th)
2. Chat &​ Instant​ Message​ ที่ (https://www.facebook.com/UTCCLibrary)
3. Email​: [email protected]
4. โทรศัพท์​: 0-2697-6262

UTCC Library

July 9, 2021

UTCC Library W.A.K.E

1. พื้นที่
ชั้น 5 เปิดให้นั่งอ่านแบบเว้นระยะ Distancing Study
ชั้น 7 เคาน์เตอร์บริการ Research Assistance & ยืม-คืนหนังสือ On-Demand (โทร. 6262)…

UTCC Library

February 3, 2021

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ ด้วย ส.ค.ส. พระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ปวงชนชาวไทย

วัวน้อยกินแต่หญ้า เขียวขจี
ตัวใหญ่แข็งแรงดี เก่งด้วย
ขี้วัวใส่ปุ๋ยมี ประโยชน์
ปีใหม่ปลูกมะม่วงกล้วย ฝึกด้านเกษตรกรรม

UTCC Library

December 31, 2020
1 2 3 4 5 6