News & Events

ใช้บริการห้องสมุด ด้วย Virtual Card

         เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยน้องใหม่ปี1 ทุกท่านที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา สามารถใช้ Virtual Card ในระบบแอพลิเคชั่น UTCC Plus ในการยืนยันตัวตนแทนบัตรนักศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็น…

– ใช้สแกนลงชื่อเข้าห้องสมุด

– ยืม – คืน หนังสือ

– เล่นบอร์ดเกม

– จองห้องค้นคว้าดาวน์โหลดและข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/69cMh

UTCC Library

July 27, 2022

Why Publish OA-ASEAN & East Asia Author Workshop

         สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมสัมมนา Why Publish OA-ASEAN & East Asia Author Workshop โดย Cambridge University Press จัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบ Open Access วิทยากรได้แก่ Daniel Pearce และ Chris Harrison โดย คุณเพ็ญสภาค กาเยาว์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์สารสนเทศ, คุณอุบลพรรณ พันธ์ดารา บรรณารักษ์แผนกวิเคราะห์สารสนเทศ และคุณ ธนภร กาญจนเลขา บรรณารักษ์แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ สำนักหอสมุดกลางติดตามและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและงานวิจัยตามหลักการและมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดย Open Access เป็นแนวทางสำคัญในการต่อยอดขยายผลการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสู่สากล

#CambridgeUniversityPress #GreenOA #GoldOA #OA #OpenAccess

UTCC Library

June 24, 2022

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

         ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย, รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี พร้อมด้วย กรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ผู้แทนนักศึกษาและ พี่ๆ ผู้เกษียณอายุจากชมรมร่มไทรทอง เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

UTCC Library

June 20, 2022

ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้า ปีที่ 59

         ขอเชิญชวนบุคลากร มกค. ทุกคนร่วมงาน59 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.19 น. เป็นต้นไปกำหนดการ09.19 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลแม่ไทร09.49 น. นายกสภา กรรมการสภา ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย10.49 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม * กิจกรรมภายในเฉพาะบุคลากรและนักศึกษารวมใจแต่งกายด้วยเสื้อเด็กหัวการค้า (หลากสี)

UTCC Library

June 17, 2022

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต / มหาบัณฑิต ใหม่ ป้ายแดงทุกท่าน ห้องสมุดเราจัดสรรมุมถ่ายรูปสวยๆ ที่นั่งนุ่มๆ และรับชมถ่ายทอดสดพิธีประสาทปริญญาบัตร บน Smart TV ตามจุดให้บริการในพื้นที่

UTCC Library

June 8, 2022

ฝึกปัญญาและการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ด้วยบอร์ดเกมส์ Ticket to Ride

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 คุณปิยะณัฐ อังสนันท์สุข หัวหน้าแผนกส่งเสริมทรัพยากรเพื่อการศึกษาวิจัย สำนักหอสมุดกลางฯ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและนำน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ฝึกปัญญาและการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ด้วยบอร์ดเกมส์ Ticket to Ride กลยุทธ์วางแผนโลจิสติกส์ระบบราง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์(LDRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แวะมาลองเล่นบอร์ดเกมส์ ฝึกไหวพริบและการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ สนุกไปกับการเรียนรู้แบบสบายๆ กับเื่พอนๆ ณ บริการบอร์ดเกมของห้องสมุด ชั้น 5 อาคาร 24 กัน

UTCC Library

June 7, 2022
All News & Events