โครงการ Library Instruction “องค์ความรู้จากห้องสมุดสู่ห้องเรียน”

โครงการ Library Instruction “องค์ความรู้จากห้องสมุดสู่ห้องเรียน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน วิชาวิจัยธุรกิจ อาจารย์ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

UTCC Library

June 30, 2020

Finland Library and Education in the Age of Disruption

ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำทีมผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมประชุม TK Forum 2020

UTCC Library

June 30, 2020

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 18 ใกล้เข้ามาแล้ว

อีก 41 วัน…พบกัน!!! สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 25 มี.ค. – 5 เม.ย. 2563 เวลา 10.00 – 21.00 น. ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

UTCC Library

February 17, 2020

การแชร์ข่าวปลอม “เสี่ยงติดคุก”

ระวังกันด้วยนะคะ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การโพสต์แชร์ข่าวปลอม “เสี่ยงคุก” การนำข้อมูลปลอม ข่าวปลอม ไม่ว่าจะเป็นการปลอมทั้งหมด หรือแค่บางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

UTCC Library

February 17, 2020
1 10 11 12