การแชร์ข่าวปลอม “เสี่ยงติดคุก”

ระวังกันด้วยนะคะ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การโพสต์แชร์ข่าวปลอม “เสี่ยงคุก” การนำข้อมูลปลอม ข่าวปลอม ไม่ว่าจะเป็นการปลอมทั้งหมด หรือแค่บางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

UTCC Library

February 17, 2020
1 7 8 9