การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการบูรณาการ Digital Technology สำหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

            ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการบูรณาการ Digital Technology สำหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วย โดยทีมผู้บริหาร Dugga Digital Assessment จากประเทศสวีเดน

UTCC Library

October 27, 2022

เข้าร่วมงาน Wiley Thailand Roundtable

            วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้าร่วมงาน Wiley Thailand Roundtable 2022 โดยคุณพนิดา ว่องไวยุทธ์และคุณจุฑามาศ ดุษฎีสุนทรสกุล

UTCC Library

October 7, 2022

เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2565

            สำนักหอสมุดกลาง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 #UTCC #UTCCLibrary #ซ้อมดับเพลิง

UTCC Library

September 29, 2022

แนะนำการใช้บริการต่างๆ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

            สำนักหอสมุดกลาง โดยคุณปนัดดา บุญสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการทรัพยากรสารสนเทศ และคุณปิยะณัฐ อังสนันท์สุข หัวหน้าแผนกส่งเสริมทรัพยากรเพื่อการศึกษาวิจัย แนะนำการใช้บริการต่างๆ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ด้วยบอร์ดเกมส์ พร้อมพาชมห้องสมุด ขั้น 5-7 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.30-15.30 น.

UTCC Library

September 14, 2022

ส่งเสริมการเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วยนวัตกรรม Virtual Reality

            สำนักหอสมุดกลาง มอบหมายให้คุณธนวัฒน์ มิ่งมณี บรรณารักษ์ IT ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Virtual Reality เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 11:30 – 13:00 น.

UTCC Library

September 13, 2022

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 2/2565

            เครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุม บริการระหว่างห้องสมุด EDS-ThaiPUL เมื่อวัน 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 – 16:00 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

UTCC Library

August 26, 2022

UTCC Library Discovery

            ดร จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และทีมงานสำนักหอสมุดกลาง เปิดงาน UTCC Library Discovery โชว์ของดี มีให้เล่น ให้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือดี เกมส์ดี VR Game Oculus และ Sony Playstation เชิญร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน นี้ ที่สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคาร 24 ในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกและชิงรางวัลมากมาย

UTCC Library

August 15, 2022

ใช้บริการห้องสมุด ด้วย Virtual Card

         เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยน้องใหม่ปี1 ทุกท่านที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา สามารถใช้ Virtual Card ในระบบแอพลิเคชั่น UTCC Plus ในการยืนยันตัวตนแทนบัตรนักศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็น…

– ใช้สแกนลงชื่อเข้าห้องสมุด

– ยืม – คืน หนังสือ

– เล่นบอร์ดเกม

– จองห้องค้นคว้าดาวน์โหลดและข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/69cMh

UTCC Library

July 27, 2022

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

         ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย, รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี พร้อมด้วย กรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ผู้แทนนักศึกษาและ พี่ๆ ผู้เกษียณอายุจากชมรมร่มไทรทอง เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

UTCC Library

June 20, 2022
1 5 6 7 8 9 13