BKNIX PEERING FORUS & ThaiNOG Day 2023

          บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมการอบรม BKNIX PEERING FORUM & ThaiNOG Day 2023 ในวันจันทร์ที่ 15 และวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

UTCC Library

May 18, 2023

โครงการอบรมเสวนาป้องกันภัยไซเบอร์ใกล้ตัว

          บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง  เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเสวนาป้องกันภัยไซเบอร์ใกล้ตัว” ในวันศุกร์ที่ 28 และวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

UTCC Library

May 3, 2023

วารสารเครือข่ายกรมศิลปากร

            วารสารเครือข่ายกรมศิลปากร ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) รายไตรมาส เป็นสื่อกลาง สร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ เกี่ยวกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

UTCC Library

April 4, 2023

ต้อนรับและรับมอบการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมบริการของสำนักหอสมุดกลาง ให้โดนใจผู้ใช้บริการ โดย ดร. พลภัทร อุดมผล ผู้บริหารบริษัท อุ๊คบี จำกัด (Ookbee)

         ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันต้อนรับและรับมอบการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมบริการของสำนักหอสมุดกลาง ให้โดนใจผู้ใช้บริการ โดย ดร. พลภัทร อุดมผล ผู้บริหารบริษัท อุ๊คบี จำกัด (Ookbee)

UTCC Library

December 19, 2022

ส่งเสริมการเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วยนวัตกรรม Virtual Reality

            สำนักหอสมุดกลาง มอบหมายให้คุณธนวัฒน์ มิ่งมณี บรรณารักษ์ IT ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Virtual Reality เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 11:30 – 13:00 น.

UTCC Library

September 13, 2022

UTCC Library Discovery

            ดร จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และทีมงานสำนักหอสมุดกลาง เปิดงาน UTCC Library Discovery โชว์ของดี มีให้เล่น ให้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือดี เกมส์ดี VR Game Oculus และ Sony Playstation เชิญร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน นี้ ที่สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคาร 24 ในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกและชิงรางวัลมากมาย

UTCC Library

August 15, 2022

ใช้บริการห้องสมุด ด้วย Virtual Card

         เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยน้องใหม่ปี1 ทุกท่านที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา สามารถใช้ Virtual Card ในระบบแอพลิเคชั่น UTCC Plus ในการยืนยันตัวตนแทนบัตรนักศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็น…

– ใช้สแกนลงชื่อเข้าห้องสมุด

– ยืม – คืน หนังสือ

– เล่นบอร์ดเกม

– จองห้องค้นคว้าดาวน์โหลดและข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/69cMh

UTCC Library

July 27, 2022

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

         ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย, รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี พร้อมด้วย กรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ผู้แทนนักศึกษาและ พี่ๆ ผู้เกษียณอายุจากชมรมร่มไทรทอง เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

UTCC Library

June 20, 2022

ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้า ปีที่ 59

         ขอเชิญชวนบุคลากร มกค. ทุกคนร่วมงาน59 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.19 น. เป็นต้นไปกำหนดการ09.19 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลแม่ไทร09.49 น. นายกสภา กรรมการสภา ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย10.49 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม * กิจกรรมภายในเฉพาะบุคลากรและนักศึกษารวมใจแต่งกายด้วยเสื้อเด็กหัวการค้า (หลากสี)

UTCC Library

June 17, 2022
1 2 3 5