รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

      สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในโอกาสได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 💙💛♥️ #UTCCLibrary#UTCCLIB

UTCC Library

January 31, 2024

นำชม และแนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 25/01/2567

            สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และคุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการนำชมห้องสมุด และแนะนำวิธีการค้น Database ให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ISM) วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2567 ณ สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 24 ชั้น 6

UTCC Library

January 25, 2024

แนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 20/01/2567

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการจัดอบรมการค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนและระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ของหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชั้นปี 2 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 24 ชั้น 15

UTCC Library

January 20, 2024

การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote 15/01/67

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลางได้ให้บริการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote ให้แก่คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.00 ณ ห้องเรียน 5301

UTCC Library

January 15, 2024

แนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 13/01/2567

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการแนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ และฐานข้อมูลของห้องสมุด ให้แก่นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ห้องเรียน 5504

UTCC Library

January 13, 2024

แนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 16/09/2566

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการแนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 13.00 น. ณ ห้องเรียน 5502

UTCC Library

September 16, 2023

การบรรยายพิเศษ “การสืบค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัย การอ้างอิง การทำบรรณานุกรม และการใช้โปรแกรม Endnote X9” 05/09/66

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสืบค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัย การอ้างอิง การทำบรรณานุกรม และการใช้โปรแกรม Endnote X9”

UTCC Library

September 5, 2023

แนะนำการเข้าใช้บริการและสืบค้นข้อมูลห้องสมุด 03/09/2566

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้แนะนำการเข้าใช้บริการและสืบค้นข้อมูลห้องสมุด ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัญชีมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 11.30 – 13.30 น. ณ ห้องเรียน 5304

UTCC Library

September 3, 2023

Library Parade 2023

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญร่วมงาน Library Parade 2023 ยกทัพกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมของรางวัลเพิ่มความสนุก

UTCC Library

August 22, 2023

แนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 20/08/2566

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการแนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30-11.00 น. ณ ห้องเรียน 5303

UTCC Library

August 20, 2023
1 2 3 6