เกษียณอายุประจำปีการศึกษา 2566

          ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ดร.จอมขวัญ ผลภาษี และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคุณพิศมัย นุ่มสวัสดิ์ เกษียณอายุประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย#UTCCLibrary

sudarat cha

July 24, 2024

การบริหารวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ iThesis

         วันที่ 23 เมษายน 2567 ดร. จอมขวัญ ผลภาษี และทีมงานสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนามฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรมให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “การบริหารวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ iThesis” ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

UTCC Library

April 23, 2024

โครงการหนังสือดีต้องมีเข้าห้องสมุด

     วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำทีมบรรณารักษ์ โครงการหนังสือดีต้องมีเข้าห้องสมุด คัดเลือกหนังสือ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์#UTCCLibrary

UTCC Library

April 5, 2024

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

       ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต / มหาบัณฑิต ใหม่ ป้ายแดงทุกท่าน ห้องสมุดเราจัดสรรมุมถ่ายรูปสวยๆ ที่นั่งนุ่มๆ และรับชมถ่ายทอดสดพิธีประสาทปริญญาบัตร บน Smart TV ตามจุดให้บริการในพื้นที่พร้อมให้ทุกท่านเข้ามา Check in ณ อาคาร 24 ชั้น 5 – 7 แล้วพบกันจ้า

UTCC Library

March 23, 2024

ต้อนรับคณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคนอกเวลาทำการ จากคณะนิเทศศาสตร์

    สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ และคุณอุบลพรรณ  พันธุ์ดารา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ห้องเรียน 21505 และให้บริการนำชมห้องสมุด กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคนอกเวลาทำการ คณะนิเทศศาสตร์  จำนวน 46 คน    ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 #UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

March 11, 2024

รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

      สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในโอกาสได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 💙💛♥️ #UTCCLibrary#UTCCLIB

UTCC Library

January 31, 2024

นำชม และแนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 25/01/2567

            สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และคุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการนำชมห้องสมุด และแนะนำวิธีการค้น Database ให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ISM) วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2567 ณ สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 24 ชั้น 6

UTCC Library

January 25, 2024

แนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 20/01/2567

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการจัดอบรมการค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนและระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ของหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชั้นปี 2 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 24 ชั้น 15

UTCC Library

January 20, 2024

การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote 15/01/67

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลางได้ให้บริการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote ให้แก่คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.00 ณ ห้องเรียน 5301

UTCC Library

January 15, 2024

แนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 13/01/2567

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการแนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ และฐานข้อมูลของห้องสมุด ให้แก่นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ห้องเรียน 5504

UTCC Library

January 13, 2024
1 2 3 7