Library Parade 2023

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญร่วมงาน Library Parade 2023 ยกทัพกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมของรางวัลเพิ่มความสนุก

UTCC Library

August 22, 2023

โครงการ “UTCC Library Charity Resource Sharing

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริจาคหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาและทรัพยากรที่จำหน่ายออก ตามโครงการ “UTCC Library Charity Resource Sharing” ให้แก่โครงการ “ของเหลือเพื่อน้อง” โดย มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 #UTCCLibrary

UTCC Library

August 9, 2023

BKNIX PEERING FORUS & ThaiNOG Day 2023

          บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมการอบรม BKNIX PEERING FORUM & ThaiNOG Day 2023 ในวันจันทร์ที่ 15 และวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

UTCC Library

May 18, 2023

โครงการอบรมเสวนาป้องกันภัยไซเบอร์ใกล้ตัว

          บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง  เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเสวนาป้องกันภัยไซเบอร์ใกล้ตัว” ในวันศุกร์ที่ 28 และวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

UTCC Library

May 3, 2023

วารสารเครือข่ายกรมศิลปากร

            วารสารเครือข่ายกรมศิลปากร ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) รายไตรมาส เป็นสื่อกลาง สร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ เกี่ยวกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

UTCC Library

April 4, 2023

ต้อนรับและรับมอบการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมบริการของสำนักหอสมุดกลาง ให้โดนใจผู้ใช้บริการ โดย ดร. พลภัทร อุดมผล ผู้บริหารบริษัท อุ๊คบี จำกัด (Ookbee)

         ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันต้อนรับและรับมอบการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมบริการของสำนักหอสมุดกลาง ให้โดนใจผู้ใช้บริการ โดย ดร. พลภัทร อุดมผล ผู้บริหารบริษัท อุ๊คบี จำกัด (Ookbee)

UTCC Library

December 19, 2022

ส่งเสริมการเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วยนวัตกรรม Virtual Reality

            สำนักหอสมุดกลาง มอบหมายให้คุณธนวัฒน์ มิ่งมณี บรรณารักษ์ IT ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Virtual Reality เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 11:30 – 13:00 น.

UTCC Library

September 13, 2022

UTCC Library Discovery

            ดร จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และทีมงานสำนักหอสมุดกลาง เปิดงาน UTCC Library Discovery โชว์ของดี มีให้เล่น ให้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือดี เกมส์ดี VR Game Oculus และ Sony Playstation เชิญร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน นี้ ที่สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคาร 24 ในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกและชิงรางวัลมากมาย

UTCC Library

August 15, 2022
1 2 3 6