ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิชา E-Commerce กับกิจกรรมแนะนำบริการ