ห้องสมุดพร้อมแล้ว !

พบกันที่ อาคาร 24 ชั้น 5-7 ในวันเปิดภาคเรียน 10 สิงหาคม 2563 นี้ ด้วยมาตรการ Physical Distancing รักษาระยะห่างด้วยการจัดที่นั่งและฉากกั้น อีกทั้งมาตรการทำความสะอาดอย่างมั่นใจ คอยติดตามรับชมบริการใหม่ New Library Normal อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างนะคะ