Top/ Popular/Databases
อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)

ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Go to อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)

Business Source Ultimate

ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ล่าสุดจากบริษัท EBSCO ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุก ๆ ฐานข้อมูล มีเนื้อหาวารสาร วิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลกมากที่สุด ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูล Business Source Ultimate ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ.1886 วารสารฉบับเต็มมากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง

การจัดอันดับของวารสารมีการชี้ให้เห็นว่าวารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete เป็นวารสารชั้นนำในทุก ๆ สาขาของธุรกิจ รวมถึงการตลาด, การจัดการ, ระบบสารสนเทศ, หลักการตลาด, การบัญชี นอกจากการเข้าถึงวารสารแบบเต็มรูปแบบแล้วนักธุรกิจยังสามารถเจาะลึกกรณีศึกษารายงานเศรษฐกิจและโปรไฟล์ของบริษัท รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักวิเคราะห์ Business Source Ultimate ช่วยให้นักเรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้นทั่วโลกมากขึ้นในการวิจัยเพื่อติดตามแนวโน้มธุรกิจและหัวข้อต่าง ๆ ทั่วโลกโดยมีวารสารหลายพันชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเดิมจากเจ้าของภาษาเป็นจากเอเชีย โอเชียนเนีย ยุโรปและละตินอเมริกา

Go to Business Source Ultimate

Cambridge Books Online

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press โดยคณะนิติศาสตร์ ได้บอกรับผ่านสำนักหอสมุดกลาง

Cambridge Books Online is a collection of online electronics books (ebook) from Cambridge University Press.

Go to Cambridge Books Online

CEIC Data Manager

CEIC Data Manager : CEIC Data Company Ltd specializes in high-quality macroeconomic databases, and has built a first-class reputation in financial institutions, government agencies, universities and corporations on accuracy, service and completeness of data. Statistical data for Global Market covers more than 100 countries. The resulting time series data is ideal for trend-monitoring, in-depth analysis and economic forecasting. CEIC build databases in response to extensive market study by data specialists and researchers.

CEIC Data Manager หรือ CEIC Data (CDM) เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคครอบคลุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ กว่า 121 ประเทศทั่วโลก มาจากหน่วยงานของภาครัฐ สถาบันต่างๆ และภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การลงทุนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แสดงข้อมูลประกอบด้วยตัวเลขและแผนภูมิทำให้สะดวกในการนำมาใช้งาน แสดงรายละเอียด ดังนี้ ระบบการเงินประเทศ ผลผลิตทางอุตสาหกรรม ประมาณการยอดขาย ปริมาณการสั่งซื้อ ตลาดการค้าระหว่างประเทศและดุลการชำระเงินความเคลื่อนไหวของระบบเงินตราอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราและดอกเบี้ย การลงทุน ตลาดแรงงาน ภาคการขนส่งและระบบการสื่อสาร ภาคเกษตรกรรม ภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ภาคการท่องเที่ยว ภาคพลังงาน และด้านอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน

 

Go to CEIC Data Manager

Communication & MassMedia Complete

Incorporates CommSearch (formerly produced by the National Communication Association) and Mass Media Articles Index (formerly produced by PennState) along with numerous other journals to create a research and reference resource in the communication and mass media fields. CMMC offers cover-to-cover (?core?) indexing and abstracts for over 300 journals, and selected (?priority?) coverage of over 100 more, for a combined coverage of over 400 titles. Furthermore, this database includes full text for nearly 200 journals. Many major journals have indexing, abstracts,PDFs and searchable citations from their first issues to the present (dating as far back as 1915). CMMC contains a sophisticated controlled vocabulary and comprehensive reference browsing.

Go to Communication & MassMedia Complete

Corpus

Database offer company profile more than 840,000 cooperated companies in Thailand and financial analysis tool for executive's decision making to run business.

Go to Corpus

eBook Academic Collection

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน114,000 รายชื่อครอบคลุมสหสาขาวิชาสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการด้านศิลปะธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การศึกษาศิลปะ ภาษาวรรณคดี วิจารณ์ศิลปะการแสดงปรัชญาบทกวีสังคมศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม

Go to eBook Academic Collection

eBook Collection

eBook Collection : EBSCO's extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated on EBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.

Go to eBook Collection

EconLit with Full Text

Contains all of the indexing available in EconLit, plus full text for more than 700 journals, including the American Economic Association journals with no embargo (American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of EconomicPerspectives. This database also contains many non-English full-text journals in economics & finance. Volume and issue browsing is available for all full-text journals. EconLit, the American Economic Association's electronic database, is the world's foremost source of references to economic literature. EconLit, adheres to the high quality standards long recognized by subscribers to the Journal of Economic Literature (JEL) and is a reliable source of citations and abstracts to economic research dating back to 1969. It provides links to full text articles in all fields of economics, including capital markets, country studies, econometrics, economic forecasting, environmental economics, government regulations, labor economics, monetary theory, urban economics and much more. EconLit, uses the JEL classification system and controlled vocabulary of keywords to index six types of records: journal articles, books, collective volume articles, dissertations, working papers, and full text book reviews from the Journal of Economic Literature.

Go to EconLit with Full Text

Eikon & Datastream

Financial database from Thomson Reuters with company fundamentals, analyst research, lastest news, economic data, and various tools for charting and analysis and Worldwide geographical coverage.

ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปัจจุบัน

ใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า อาคาร 24 ชั้น 5 และ 7

Go to Eikon & Datastream


EndNote

โปรแกรม Endnote X9 เป็นโปรแกรมช่วยในการจัดการเอกสารอ้างอิง จัดการทางบรรณานุกรม (Biliography or reference) ทั้งการจัดเก็บและการใส่รายการอ้างอิง (citation) 
สำหรับการทำรายงานวิทยานิพนธ์ และต้นฉบับบทความวิจัย โปรแกรม Endnote สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Wordและรวมเอา Template 
สำหรับการเตรียมต้นฉบับบทความในวารสารต่างๆ ไว้จำนวนมากสงวนสิทธิเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเท่านั้น 

กรุณา Login >>    เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนการใช้งาน  >>  วิธีใช้โปรแกรม Endnote X9

(หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6)


 


iNewLaw.com

เว็บไซต์ฐานข้อมูลข่าวกฏหมายและบทความวารสาร รายงานความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่จากราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้อ่านทันต่อสถานการณ์ด้านกฎหมาย โดยจะสรุปกฎหมายเพื่อให้สามารถติดตามและเข้าใจได้โดยง่าย มีคำพิพากษาที่น่าสนใจและปัญหากฎหมายด้านปฎิบัติรวมถึง การรวบรวมผู้มีคุณภาพทางกฎหมายทั้งด้านวิชาการและทางด้านวิชาชีพ ให้แสดงมุมมอง แง่คิด และประสบการณ์การทำงานเพื่อให้ผู้ที่ติดตามสามารถนำไปเป็นประสบการณ์และสามารถนำไปปรับใช้หรือมีมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าเดิม

Go to iNewLaw.com

iQNewsClip

บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

Go to iQNewsClip

JSTOR

เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ และหนังสืออิเล็กทริกนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ ตั้งแต่ฉบับแรก - ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ

Go to JSTOR

NEWSCenter

บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมู]ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ

Go to NEWSCenter

Passport

Euromonitor International's Global Market Information Database is an online business information system providing business intelligence on coutries, consumers and industries.

Published by Euromonitor, a powerful reference tool for any business researcher. Areas covered include: market performance analysis; strategic forecasting and scenario planning; competitor intelligence and benchmarking; consumer lifestyles/profiles; country profiles and market shares; developing/emerging and niche markets. No other database offersthe breadth and depth of international coverage. 205 countries are researched, with extended coverage of 52.

Go to Passport

Regional Business News

This database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of 75 business journals, newspapers and newswires from all metropolitan and rural areas within the United States. This database is updated on a daily basis.

Go to Regional Business News

ScienceDirect

ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.

UTCC Library subscribed journals in 5 fields :

1. Business, Management and Accounting

2. Decision Sciences

3. Economics, Econometrics and Finance

4. Psychology

5. Social Sciences

Go to ScienceDirect

SETSMART

ระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ แสดงราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ย้อนหลัง ข้อมูลสถิติที่สำคัญพร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

Go to SETSMART

SpringerLink

เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

Go to SpringerLink

ThaiLIS Digital Collections

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Go to ThaiLIS Digital Collections

Web of Science

The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps,and the Analyze Tool.

Go to Web of Science