Browse by Databases


    อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)

ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Go to อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)

Aspen for Windows

โปรแกรมทางด้านการเงิน การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีฟังก์ชั่นการใช้งานและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถเข้าดูข้อมูลแบบเรียลไทม์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254, 02-697-6260 E-mail : library@utcc.ac.th

Go to Aspen for Windows

Business Source Ultimate

ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ล่าสุดจากบริษัท EBSCO ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุก ๆ ฐานข้อมูล มีเนื้อหาวารสาร วิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลกมากที่สุด ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูล Business Source Ultimate ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ.1886 วารสารฉบับเต็มมากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง

การจัดอันดับของวารสารมีการชี้ให้เห็นว่าวารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete เป็นวารสารชั้นนำในทุก ๆ สาขาของธุรกิจ รวมถึงการตลาด, การจัดการ, ระบบสารสนเทศ, หลักการตลาด, การบัญชี นอกจากการเข้าถึงวารสารแบบเต็มรูปแบบแล้วนักธุรกิจยังสามารถเจาะลึกกรณีศึกษารายงานเศรษฐกิจและโปรไฟล์ของบริษัท รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักวิเคราะห์ Business Source Ultimate ช่วยให้นักเรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้นทั่วโลกมากขึ้นในการวิจัยเพื่อติดตามแนวโน้มธุรกิจและหัวข้อต่าง ๆ ทั่วโลกโดยมีวารสารหลายพันชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเดิมจากเจ้าของภาษาเป็นจากเอเชีย โอเชียนเนีย ยุโรปและละตินอเมริกา

Go to Business Source Ultimate

Cambridge Books Online

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press โดยคณะนิติศาสตร์ ได้บอกรับผ่านสำนักหอสมุดกลาง

Cambridge Books Online is a collection of online electronics books (ebook) from Cambridge University Press.

Go to Cambridge Books Online

CEIC Data Manager

CEIC Data Manager : CEIC Data Company Ltd specializes in high-quality macroeconomic databases, and has built a first-class reputation in financial institutions, government agencies, universities and corporations on accuracy, service and completeness of data. Statistical data for Global Market covers more than 100 countries. The resulting time series data is ideal for trend-monitoring, in-depth analysis and economic forecasting. CEIC build databases in response to extensive market study by data specialists and researchers.

CEIC Data Manager หรือ CEIC Data (CDM) เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคครอบคลุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ กว่า 121 ประเทศทั่วโลก มาจากหน่วยงานของภาครัฐ สถาบันต่างๆ และภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การลงทุนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แสดงข้อมูลประกอบด้วยตัวเลขและแผนภูมิทำให้สะดวกในการนำมาใช้งาน แสดงรายละเอียด ดังนี้ ระบบการเงินประเทศ ผลผลิตทางอุตสาหกรรม ประมาณการยอดขาย ปริมาณการสั่งซื้อ ตลาดการค้าระหว่างประเทศและดุลการชำระเงินความเคลื่อนไหวของระบบเงินตราอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราและดอกเบี้ย การลงทุน ตลาดแรงงาน ภาคการขนส่งและระบบการสื่อสาร ภาคเกษตรกรรม ภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ภาคการท่องเที่ยว ภาคพลังงาน และด้านอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับUsername Password ได้ที่ : แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254, 02-697-6260 E-mail : library@utcc.ac.th

Go to CEIC Data Manager

CNKI - China Academic Journals Full-text Database (CJFD) -Chinese Database

CJFD is the largest and continuously updated Chinese journal database in the world, focuses 10 subject,they are Literature/ History/ Philosophy, Economics/Management, Education/Social Sciences,Politics/ Military Affairs/ Law, Agriculture, Medicine/Public Health, Electronic Technology/Information Science Mathematics/ Physics/ Mechanics/ Astronomy, Chemistry/ Metallurgy/ Environment/ Mine Industry, Architecture/ Energy/ Traffic/Electromechanics, etc . It has collected 11,147 China academic journals, and the full-text paper amount has reached to 64,270,048.

เป็นฐานข้อมูลวารสารภาษาจีนที่คลอบคลุม 10 หัวเรื่อง ได้แก่ วรรณคดี/ประวัติศาสตร์/ปรัชญา เศรษฐศาสตร์และการบริหาร การศึกษา/สังคมศาสตร์ การเมือง/กิจการทหาร/กฎหมาย เกษตรศาสตร์ แพทยศาสตร์และสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์/วิทยาการสารสนเทศ ฟิสิกส์ /ดาราศาสตร์/ คณิตศาสตร์ เคมี/โลหวิทยา และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/วิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยวารสารวิชาการ 11,147 รายชื่อ และบทความฉบับเต็ม 64,270,048 บทความ

Go to CNKI - China Academic Journals Full-text Database


Communication & MassMedia Complete

Incorporates CommSearch (formerly produced by the National Communication Association) and Mass Media Articles Index (formerly produced by PennState) along with numerous other journals to create a research and reference resource in the communication and mass media fields. CMMC offers cover-to-cover (?core?) indexing and abstracts for over 300 journals, and selected (?priority?) coverage of over 100 more, for a combined coverage of over 400 titles. Furthermore, this database includes full text for nearly 200 journals. Many major journals have indexing, abstracts,PDFs and searchable citations from their first issues to the present (dating as far back as 1915). CMMC contains a sophisticated controlled vocabulary and comprehensive reference browsing.

Go to Communication & MassMedia Complete

Corpus

Database offer company profile more than 840,000 cooperated companies in Thailand and financial analysis tool for executive's decision making to run business.

Go to Corpus

Council of Australian University Libarians

Australian Theses

Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

Go to Council of Australian University Libarians

DART-Europe e Theses Portal

DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses

สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

Go to DART-Europe e Theses Portal

DSpace@MIT Theses

MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

Go to DSpace@MIT Theses

eBook Academic Collection

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน114,000 รายชื่อครอบคลุมสหสาขาวิชาสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการด้านศิลปะธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การศึกษาศิลปะ ภาษาวรรณคดี วิจารณ์ศิลปะการแสดงปรัชญาบทกวีสังคมศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม

Go to eBook Academic Collection

eBook Collection

eBook Collection : EBSCO's extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated on EBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.

Go to eBook Collection

EBSCO Open Dissertations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Explicabo, quidem, consectetur, officia rem officiis illum aliquam perspiciatis aspernatur quod modi hic nemo qui soluta aut eius fugit quam in suscipit?

Go to EBSCO Open Dissertations

EconLit with Full Text

Contains all of the indexing available in EconLit, plus full text for more than 700 journals, including the American Economic Association journals with no embargo (American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of EconomicPerspectives. This database also contains many non-English full-text journals in economics & finance. Volume and issue browsing is available for all full-text journals. EconLit, the American Economic Association's electronic database, is the world's foremost source of references to economic literature. EconLit, adheres to the high quality standards long recognized by subscribers to the Journal of Economic Literature (JEL) and is a reliable source of citations and abstracts to economic research dating back to 1969. It provides links to full text articles in all fields of economics, including capital markets, country studies, econometrics, economic forecasting, environmental economics, government regulations, labor economics, monetary theory, urban economics and much more. EconLit, uses the JEL classification system and controlled vocabulary of keywords to index six types of records: journal articles, books, collective volume articles, dissertations, working papers, and full text book reviews from the Journal of Economic Literature.

Go to EconLit with Full Text

ePrints UTCC

ePrints UTCC is an EPrints repository created for archiving students theses/independent studies and a wide range of research produced by the members of UTCC

Go to ePrints UTCC

Eikon & Datastream

Financial database from Thomson Reuters with company fundamentals, analyst research, lastest news, economic data, and various tools for charting and analysis and Worldwide geographical coverage.

ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปัจจุบัน

ให้บริการสำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โปรดติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า อาคาร 24 ชั้น 5 และชั้น 7

Go to Eikon & Datastream

Emerald

รายละเอียดคุณลักษณะของฐานข้อมูล Emerald eJournal Premier Collection

1. ชื่อฐานข้อมูล : Emerald eJournal Premier Collection

2. ผู้ผลิต : Emerald Publishing Limited

3. ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1994 – ปัจจุบัน

4. ขอบเขตของเนื้อหา : ความครอบคลุม 13 สาขาวิชาได้แก่

 • สาขาบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์
 • สาขาบริหารธุรกิจและกลยุทธ์
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารองค์กร
 • สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการจัดการการขนส่ง
 • สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • สาขานโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาศึกษาศาสตร์
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาสาธารณสุข
 • สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์

5. รายละเอียดฐานข้อมูล :

 • ฐานข้อมูล Emerald eJournal Premier Collection มีรายชื่อวารสารทั้งหมด 310 รายชื่อและมีจำนวนบทความฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 170,000 บทความ
 • สามารถเข้าถึงบทความล่าสุดได้ทุกบทความ (No Embargo)
 • ได้สิทธิ์การเข้าใช้งานถาวรในบทความที่ตีพิมพ์ในปีที่บอกรับ  (Access in perpetuity)
 • การแสดงผล : แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTMLหรือ PDF file
 • เงื่อนไขการบอกรับ: 12 เดือน
 • การเข้าใช้ข้อมูล : ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้การและดาวน์โหลด
 • การรายงานผล: มีการรายงานผลการใช้ อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
Go to Emerald

EndNote X9

โปรแกรม Endnote X9 เป็นโปรแกรมช่วยในการจัดการเอกสารอ้างอิง จัดการทางบรรณานุกรม (Biliography or reference) ทั้งการจัดเก็บและการใส่รายการอ้างอิง (citation) 
สำหรับการทำรายงานวิทยานิพนธ์ และต้นฉบับบทความวิจัย โปรแกรม Endnote สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Wordและรวมเอา Template 
สำหรับการเตรียมต้นฉบับบทความในวารสารต่างๆ ไว้จำนวนมากสงวนสิทธิเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเท่านั้น 

กรุณา Login >>    เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนการใช้งาน วิธีใช้โปรแกรม Endnote X9

(หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6)


ERIC

The Education Resources Information Center (ERIC), sponsored by the Institute of Education Sciences (IES) of the U.S. Department of Education, produces a large international database of journal and non-journal education literature. The ERIC online system provides the public with a centralized ERIC Web site for searching the ERIC bibliographic database as well as for submitting materials so they can be considered for inclusion in the database. ERIC provides access to bibliographic records of journal and non-journal literature indexed from 1966 to the present. ERIC also contains a growing collection of full-text materials in Adobe PDF format including the legacy ERIC Digests.

Go to ERIC

European Views of the Americas: 1493 - 1750

A bibliographic database is a valuable index for libraries, scholars and individuals interested in European works that relate to the Americas. European Views of the Americas: 1493 - 1750 contains more than 32,000 entries and is a comprehensive guide to printed records about the Americas written in Europe before 1750. It covers the history of European exploration as well as portrayals of native American proples. A wide range of subject areas are covered; from natural disasters to disease outbreaks and slavery.

ขอเชิญผู้ใช้บริการเข้าใช้ฐานข้อมูลEuropean Views of the Americas: 1493 - 1750 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สำนักพิมพ์EBSCO Publishing ร่วมมือกับห้องสมุดJohn Carter Brown Library แห่งมหาวิทยาลัยบราวน์จัดทำขึ้นเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของงานเขียนที่ตีพิมพ์ในยุโรปซึ่งสัมพันธ์กับอเมริกาในปี1493-1750 มากกว่า32,000 เรื่องครอบคลุมประวัติศาสตร์การค้นพบทวีปยุโรปเป็นต้น European Vivews of the America: 1493 - 1750

URL : European Views of the Americas: 1493 - 1750

Frost & Sullivan

          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย หรืองานศึกษาวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการตลาดด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีในบริบทโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ศักยภาพทางการตลาด การวิเคราะห์เชิงลึกในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยนำเสนอข้อมูลอิงหลักการของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเจาะลึกในระดับภาคส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆ ระดับประเทศ และระดับผู้บริโภค ได้แก่

          - Aerospace & Defense
          - Electronics & Security
          - Measurement & Instrumentation
          - Transformational Health
          - Business & Financial Services
          - Energy & Environment
          - Metals & Minerals
          - Visionary Science (Chemicals, Materials, Food & PPE)
          - Digital Transformation
          - Industrial Automation & Process Control
          - Future Automative Industry Outlook
          - Visionary Innovation (Mega Trends)

URL : Frost & Sullivan

Gale Virtual Reference Library

Gale Virtual Reference Library is a collection of online reference books for multidisciplinary research. UTCC Central Library subscribe in Business,Management, Marketing about 30 titles.

ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์Gale และสำนักพิมพ์อื่นๆ เช่นElsevier, McGraw Hill, SAGE, Wiley, Macmillan Reference USA, Cambridge University Press เป็นต้นสำนักหอสมุดกลางบอกรับทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการและการตลาดจำนวน30 ชื่อเรื่องดังนี้

1. Armstrongs Handbook of Management and Leadership: a Guide to Managing for Results, 2e

2. Armstrongs Handbook of Reward Management Practice: Improving Performance Through Reward, 3e

3. Best Practice in Performance Coaching, A Handbook for Leaders, Coaches, HR Professionals and Organizations

4. Building the Value Machine: Transforming Your Business Through Collaborative Customer Partnerships

5. Creating Success Series: Dealing With Difficult People

6. Creating Success Series: Decision Making Problem Solving

7. Creating Success Series: Develop Your Assertiveness

8. Creating Success Series: Effective Financial Management

9. Creating Success Series: How to Motivate People

10. Creating Success Series: How to Sell Yourself

11. Creating Success Series: How to Understand Business Finance

12. Creating Success Series: How to Write A Business Plan 3e.

13. Creating Success Series: Improve Communication Skills

14. Creating Success Series: Successful Time Management

15. Effective Board: Building Individual and Board Success, 3e

16. Emotionomics, Leveraging Emotions for Business Success, Rev. ed.

17. Essential Business Finance, A Complete Guide to Starting, Expanding and Selling Your Business

18. Evidence Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices

19. How to Value & Sell Your Business, the Essential Guide to Preparing, Valuing and Selling a Company for Maximum Profit

20. Leadership for Innovation, How to organize team creativity and harvest ideas

21. Living the Brand, How to transform every member of your organization into a brand champion

22. Logistics and Retail Management Emerging issues and new ...3e.

23. Marketing Accountability: A New Metrics Model to Measure Marketing Effectiveness

24. Mergers & Acquisitions, A Practical Guide for Private Companies and their UK and Overseas Advisers

25. Motivate to Win: Learn How Motivate Yourself and Others to realy get results. 3e.

26. Start Up & Run Your Own Business, the Essential Guide to Planning, Funding and Growing Your New Enterprise

27. The Art of Creative Thinking, How to Be Innovative and Develop Great Ideas

28. The Growing Business Handbook, Inspiration & Advice from Successful Entrepreneurs & Fast Growing UK Companies, 11ed

29. The Handbook of Logistics and Distribution Management, 4e

30. The Innovative Leader, How to inspire your team and drive creativity

ถ้าใช้ในสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถเข้าได้เลยเข้าได้โดยตรงจาก

URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc

สำหรับผู้ใช้บริการฐานข้อมูลGale Virtual Reference Libraryจากทางบ้าน

URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc

Password : pulc


HeinOnline

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านกฎหมาย โดยแยกเป็น กฎหมายล้มละลาย, กฎหมายระหว่างประเทศ,กฎหมายภาษี, กฎหมายของ UN Legal classic

Go to HeinOnline

Hospitality & Tourism Complete

Hospitality & Tourism Complete covers scholarly research and industry news relating to all areas of hospitality and tourism. This collection contains more than 828,000 records, with coverage dating as far back as 1965. There is full text for more than 480 publications, including periodicals, company & country reports.

Go to Hospitality & Tourism Complete

iNewLaw.com

เว็บไซต์ฐานข้อมูลข่าวกฏหมายและบทความวารสาร รายงานความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่จากราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้อ่านทันต่อสถานการณ์ด้านกฎหมาย โดยจะสรุปกฎหมายเพื่อให้สามารถติดตามและเข้าใจได้โดยง่าย มีคำพิพากษาที่น่าสนใจและปัญหากฎหมายด้านปฎิบัติรวมถึง การรวบรวมผู้มีคุณภาพทางกฎหมายทั้งด้านวิชาการและทางด้านวิชาชีพ ให้แสดงมุมมอง แง่คิด และประสบการณ์การทำงานเพื่อให้ผู้ที่ติดตามสามารถนำไปเป็นประสบการณ์และสามารถนำไปปรับใช้หรือมีมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าเดิม

Go to iNewLaw.com

ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)

ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial) (ตั้งแต่วันนี้ – จนถึง 31 ตุลาคม 2562)

เป็นฐานที่ครอบคลุมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ 12,000 ฉบับ ทั้งวารสาร นิตยสาร เอกสารการประชุมจัดพิมพ์ โดยสมาคม IEEE/IEE โดยให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text)

Go to IEEE/IET Electronic Library (IEL)

International Encyclopedia of Communication online

The electronic version of the print volumes ofThe International Encyclopedia of Communication. This comprehensive encyclopedia covers the following areas: communication theory and philosophy, interpersonal communication, journalism, intercultural and intergroup communication, media effects, strategic communication,public relations and advertising, communication and media law and policy, media systems in the world, and communication and technology.

Go to International Encyclopedia of Communication online

iQNewsClip

บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

Go to iQNewsClip

iThenticate Plagiarism prevention / similarity check

โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ โดย จะตรวจสอบเอกสารกับ Internet Database ข้อมูลที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตทั่วไป และ Publication Database ข้อมูลผลงานที่ลงตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ใน 1 เอกสาร สามารถรองรับได้ สูงสุด 400 หน้ากระดาษ ขนาดเอกสารสูงสุดไม่เกิน 100 MB ประเภทของเอกสารที่รองรับ ได้แก่ MS Word, Word XML, WordPerfect, PostScript, PowerPoint (.PPT, .PPTX), PDF, HTML, RTF, HWP, OpenOffice (ODT) and plain text

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254, 02-697-6260 E-mail : library@utcc.ac.th (Please contact the library for login info – library@utcc.ac.th or call 02-697-6262)

Go to iThenticate


JSTOR

เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ และหนังสืออิเล็กทริกนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ ตั้งแต่ฉบับแรก - ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ

Go to JSTOR

maruey.2ebook.com

(ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้เฉพาะ Internet explorer เท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254, 02-697-6260 E-mail : library@utcc.ac.th

Go to maruey.2ebook.com

NEWSCenter

เป็นฐานข้อมูลข่าว และบทความออนไลน์ที่อัพเดทรายวัน ครอบคลุมข้อมูลต่างๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ จากสำนักข่าวในและต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรต่างๆ เป็นต้น โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รองรับรูปภาพ มัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์ได้ทั้ง Word, Excel และ PDF โดยที่ผู้ใช้งานสามารถบันทึกคำค้นที่สนใจในระบบ เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆ ระบบจะแจ้งเตือน

  เอกสารประกอบการใช้งาน           

1.เข้าสู้เว็บไซต์ https://joo.gl/ZTqsgk

2. Login ผ่าน email   มหาวิทยาลัย

fb.com/utcclibrary   02-697-6260

Go to: NEWSCenter


OOKBEE BUFFET Application

เป็นแอพลิเคชั่นสำหรับอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Newspapers, e-Magazines, e-Books) ฉบับล่าสุดและย้อนหลังได้ไม่จำกัด ทาง Apps Ookbee Buffet โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อเปิดใช้บริการได้โดยวิธีการต่อไปนี้

1. เปิดใช้บริการ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ http://corporate.ookbee.com/utcc (ต้องใช้ UTCC email สำหรับการลงทะเบียนเท่านั้น)

2. รับ email ผ่านอีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเปิดใช้บริการ

3. เริ่มใช้บริการ ผ่าน Apps Ookbee Buffet โดยสามารถโหลด Application ของระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ที่

- สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Apple iOS แอพ Ookbee Buffet (สีฟ้า) https://appsto.re/th/We1gN.i

- สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android http://ookb.ee/buffetapp_android

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254, 02-697-6260 E-mail : library@utcc.ac.th


Passport GMIDSet smart

Euromonitor International's Global Market Information Database is an online business information system providing business intelligence on coutries, consumers and industries.

Published by Euromonitor, a powerful reference tool for any business researcher. Areas covered include: market performance analysis; strategic forecasting and scenario planning; competitor intelligence and benchmarking; consumer lifestyles/profiles; country profiles and market shares; developing/emerging and niche markets. No other database offersthe breadth and depth of international coverage. 205 countries are researched, with extended coverage of 52.

Go to Passport GMIDSet smart

Regional Business News

This database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of 75 business journals, newspapers and newswires from all metropolitan and rural areas within the United States. This database is updated on a daily basis.

Go to Regional Business News

ScienceDirect

ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.

UTCC Library subscribed journals in 5 fields :

1. Business, Management and Accounting

2. Decision Sciences

3. Economics, Econometrics and Finance

4. Psychology

5. Social Sciences

Go to ScienceDirect

Scopus (Abstract and Citation)

Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature and quality web sources with smart tools to track, analyze and visualize research. It covers nearly 18,000 titles from more than 5,000 international publishers.

Go to Scopus

Set smart

ระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ แสดงราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ย้อนหลัง ข้อมูลสถิติที่สำคัญพร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

Go to Set smart

SpringerLink

เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

Go to SpringerLink

Taylor & Francis

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงบทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม และงานวิจัย กว่า 90,000 ชื่อ ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

Go to Taylor & Francis

ThaiLIS Digital Collections

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Go to ThaiLIS Digital Collections

Trove (Trove via National Library of Australia)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออสเตรเลีย

Go to Trove via National Library of Australia

UTCC Scholar

คลังข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Scholar) รวบรวมรายชื่อนักวิจัยและผลงานวิจัยซึ่งเป็นผลผลิตของประชาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข้อมูลที่จัดเก็บครอบคุม บทความวิชาการ โครงการวิจัย รายงานการวิจัย ผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ และวิทยานิพนธ์

Go to UTCC Scholar

Web of Science

The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps,and the Analyze Tool.

Go to Web of Science

Westlaw International

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และผู้สนใจเข้าใช้ ฐานข้อมูล Westlaw International ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมาย ข่าว คำพิพากษา ข้อมูลทางธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทความวารสารทางด้านนิติศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหา จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทางด้านกฏหมาย เช่น Swet & Maxwell, ELLIS Publications, Thomson West, Lawbook Co and Carswellเป็นต้น

Westlaw International is Thomson's powerful online research service, providing legal professionals with trusted legal, news and business information from around the world. Whether you need laws from another country or international information for your practice area, this is your resource for fast, efficient research.

Go to Westlaw International

Wiley Online Library

Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Science & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 title.

Go to Wiley Online Library