Browser by Databases

ใช้ได้กับทุก Browser ยกเว้น Google Chrome


    อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)

ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ UTCC Email สำหรับตรวจงานเท่านั้น ได้แก่ @live4.utcc.ac.th หรือ @utcc.ac.th เช่น รหัสนักศึกษา@live4.utcc.ac.th สามารถเข้าเมลเช็คผลการตรวจโดยเข้าจาก https://login.microsoftonline.com และ Login UTCC Email ได้แก่ Username: รหัสนักศึกษา@live4.utcc.ac.th และ Password: Id เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

Go to อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)

ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำ โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เฃ่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนเหลังตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

Go to ACM Digital Library

Aspen for Windows

โปรแกรมทางด้านการเงิน การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีฟังก์ชั่นการใช้งานและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถเข้าดูข้อมูลแบบเรียลไทม์

 

Go to Aspen for Windows

Business Source Ultimate

ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ มีเนื้อหาวารสาร วิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลก ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูล Business Source Ultimate ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ.1886 วารสารฉบับเต็มมากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง

 

Go to Business Source Ultimate

Cambridge Books Online

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press

Cambridge Books Online is a collection of online electronics books (ebook) from Cambridge University Press.

Go to Cambridge Books Online

CEIC Data Manager

CEIC Data Manager : CEIC Data Company Ltd specializes in high-quality macroeconomic databases, and has built a first-class reputation in financial institutions, government agencies, universities and corporations on accuracy, service and completeness of data. Statistical data for Global Market covers more than 100 countries. The resulting time series data is ideal for trend-monitoring, in-depth analysis and economic forecasting. CEIC build databases in response to extensive market study by data specialists and researchers.

CEIC Data Manager หรือ CEIC Data (CDM) เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคครอบคลุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ กว่า 121 ประเทศทั่วโลก มาจากหน่วยงานของภาครัฐ สถาบันต่างๆ และภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การลงทุนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แสดงข้อมูลประกอบด้วยตัวเลขและแผนภูมิทำให้สะดวกในการนำมาใช้งาน แสดงรายละเอียด ดังนี้ ระบบการเงินประเทศ ผลผลิตทางอุตสาหกรรม ประมาณการยอดขาย ปริมาณการสั่งซื้อ ตลาดการค้าระหว่างประเทศและดุลการชำระเงินความเคลื่อนไหวของระบบเงินตราอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราและดอกเบี้ย การลงทุน ตลาดแรงงาน ภาคการขนส่งและระบบการสื่อสาร ภาคเกษตรกรรม ภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ภาคการท่องเที่ยว ภาคพลังงาน และด้านอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน

 

Go to CEIC Data Manager

Communication & MassMedia Complete

Incorporates CommSearch (formerly produced by the National Communication Association) and Mass Media Articles Index (formerly produced by PennState) along with numerous other journals to create a research and reference resource in the communication and mass media fields. CMMC offers cover-to-cover indexing and abstracts for over 300 journals, and selected coverage of over 100 more, for a combined coverage of over 400 titles. Furthermore, this database includes full text for nearly 200 journals. Many major journals have indexing, abstracts,PDFs and searchable citations from their first issues to the present (dating as far back as 1915). CMMC contains a sophisticated controlled vocabulary and comprehensive reference browsing.

Go to Communication & MassMedia Complete

Corpus

Database offer company profile more than 840,000 cooperated companies in Thailand and financial analysis tool for executive's decision making to run business.

Go to Corpus

Council of Australian University Libarians (Open Access)

Australian Theses

Trove is a free repository of Australian material, including almost a million Australian theses

Go to Council of Australian University Libarians

DART-Europe e Theses Portal (Open Access)

DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses

สามารถสืบค้นและเข้าถึงฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัย324แห่งในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร

Go to DART-Europe e Theses Portal

[email protected] Theses (Open Access)

MIT's DSpace contains more than 40,000 theses completed at MIT dating as far back as the mid 1800's. Theses in this collection have been scanned byDocument Servicesor submitted in electronic format by thesis authors. Since 2004 all new Masters and Ph.D. theses will be scanned and will be added to this collection after degrees are awarded.

Go to [email protected] Theses

eBook Academic Collection

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน114,000 รายชื่อครอบคลุมสหสาขาวิชาสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการด้านศิลปะธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การศึกษาศิลปะ ภาษาวรรณคดี วิจารณ์ศิลปะการแสดงปรัชญาบทกวีสังคมศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม
โปรแกรม Adobe Digital Editions สำหรับอ่าน eBook แบบ Offline

Go to eBook Academic Collection

eBook Collection

eBook Collection : EBSCO's extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated on EBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.

โปรแกรม Adobe Digital Editions สำหรับอ่าน eBook แบบ Offline

Go to eBook Collection

EBSCO Open Dissertations

EBSCO OpenDissertations is a collaboration between EBSCO and BiblioLabs that brings an innovative approach to increasing traffic and discoverability of ETD research.
It includes records for dissertations and theses from 1955 to the present.

Go to EBSCO Open Dissertations

EconLit with Full Text

Contains all of the indexing available in EconLit, plus full text for more than 700 journals, including the American Economic Association journals with no embargo (American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives. This database also contains many non-English full-text journals in economics & finance. Volume and issue browsing is available for all full-text journals.

Go to EconLit with Full Text

Eikon & Datastream

Financial database from Thomson Reuters with company fundamentals, analyst research, lastest news, economic data, and various tools for charting and analysis and Worldwide geographical coverage.

ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปัจจุบัน

ใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า อาคาร 24 ชั้น 5 และ 7

Go to Eikon & Datastream


Emerald

ความครอบคลุม 13 สาขาวิชาได้แก่

 • สาขาบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์
 • สาขาบริหารธุรกิจและกลยุทธ์
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารองค์กร
 • สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการจัดการการขนส่ง
 • สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • สาขานโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาศึกษาศาสตร์
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาสาธารณสุข
 • สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์

รายละเอียดฐานข้อมูล

 • ฐานข้อมูล Emerald eJournal Premier Collection มีรายชื่อวารสารทั้งหมด 310 รายชื่อและมีจำนวนบทความฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 170,000 บทความ
 • สามารถเข้าถึงบทความล่าสุดได้ทุกบทความ (No Embargo)
 • ได้สิทธิ์การเข้าใช้งานถาวรในบทความที่ตีพิมพ์ในปีที่บอกรับ  (Access in perpetuity)
 • การแสดงผล : แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTMLหรือ PDF file
 • เงื่อนไขการบอกรับ: 12 เดือน
 • การเข้าใช้ข้อมูล : ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้การและดาวน์โหลด
 • การรายงานผล: มีการรายงานผลการใช้ อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
Go to Emerald

EMIS

เป็นฐานข้อมูล Business Intelegence ของ World Emerging Markets ที่ประมวลจากแหล่งข้อมูลชั้นนำ ทันสมัย และมีความหลากหลาย ประกอบด้วยงานวิจัย ข้อมูลสถิติ ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรมตลาดเกิดใหม่กว่า 120 ประเทศทั่วโลก และข้อมูลดิบ และข้อคิดเห็นเปรียบเทียบ พร้อมเครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในงานวิจัยของนักวิชาการและนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูล Euro monitor, Oxford Economics, Market Line , Fitch Solution ratings, Global Data และอื่นๆ รวมถึงข้อมูลรายบริษัทและหลายๆ publication รวมอยู่

หมายเหต  ทดลองใช้ฟรี จนถึง 31 กค 2564

 

Go to EMIS

EndNote X9

โปรแกรม EndNote X9 ช่วยจัดการเอกสารอ้างอิง ทางบรรณานุกรม (Biliography or reference) จัดเก็บและการใส่รายการอ้างอิง (citation) สำหรับการทำผลงานวิชาการ รายงาน วิทยานิพนธ์ และต้นฉบับบทความวิจัย ซึ่งโปรแกรม Endnote สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Word และรวมเอา Template สำหรับการเตรียมต้นฉบับบทความในวารสารต่างๆ จำนวนมาก

หมายเหตุ บริการนี้เป็นบริการสำหรับผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเท่านั้น  

กรุณา Login >>    เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนการใช้งาน วิธีใช้โปรแกรม Endnote X9

(หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 7)


ERIC

The Education Resources Information Center (ERIC), sponsored by the Institute of Education Sciences (IES) of the U.S. Department of Education, produces a large international database of journal and non-journal education literature. The ERIC online system provides the public with a centralized ERIC Web site for searching the ERIC bibliographic database as well as for submitting materials so they can be considered for inclusion in the database. ERIC provides access to bibliographic records of journal and non-journal literature indexed from 1966 to the present. ERIC also contains a growing collection of full-text materials in Adobe PDF format including the legacy ERIC Digests.

Go to ERIC

European Views of the Americas: 1493 - 1750

A bibliographic database is a valuable index for libraries, scholars and individuals interested in European works that relate to the Americas. European Views of the Americas: 1493 - 1750 contains more than 32,000 entries and is a comprehensive guide to printed records about the Americas written in Europe before 1750. It covers the history of European exploration as well as portrayals of native American proples. A wide range of subject areas are covered; from natural disasters to disease outbreaks and slavery.

ขอเชิญผู้ใช้บริการเข้าใช้ฐานข้อมูลEuropean Views of the Americas: 1493 - 1750 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สำนักพิมพ์EBSCO Publishing ร่วมมือกับห้องสมุดJohn Carter Brown Library แห่งมหาวิทยาลัยบราวน์จัดทำขึ้นเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของงานเขียนที่ตีพิมพ์ในยุโรปซึ่งสัมพันธ์กับอเมริกาในปี1493-1750 มากกว่า32,000 เรื่องครอบคลุมประวัติศาสตร์การค้นพบทวีปยุโรปเป็นต้น European Vivews of the America: 1493 - 1750

URL : European Views of the Americas: 1493 - 1750

EThOS e-Theses online service (Open Access)

          EThOS is the UK’s national thesis service which aims to maximise the visibility and availability of the UK’s doctoral research theses.

          Records are held for all UK PhD-awarding institutions, but we do not (yet) hold all records for all institutions. Every month around 3000 new records are added and an additional 2000 full text theses become accessible. Access routes to the full text are determined by the individual institution and may depend on

 

Go to EThOS e-Theses online services


Frost & Sullivan

          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย หรืองานศึกษาวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการตลาดด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีในบริบทโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ศักยภาพทางการตลาด การวิเคราะห์เชิงลึกในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยนำเสนอข้อมูลอิงหลักการของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเจาะลึกในระดับภาคส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆ ระดับประเทศ และระดับผู้บริโภค

   URL : Frost & Sullivan

Gale Virtual Reference Library

Gale Virtual Reference Library is a collection of online reference books for multidisciplinary research. UTCC Central Library subscribes to 30 titles.

ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์Gale และสำนักพิมพ์อื่นๆ เช่นElsevier, McGraw Hill, SAGE, Wiley, Macmillan Reference USA, Cambridge University Press เป็นต้นสำนักหอสมุดกลางบอกรับทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการและการตลาด

 

Go to Gale Virtual Reference Library

Password: pulc


Hospitality & Tourism Complete

Hospitality & Tourism Complete covers scholarly research and industry news relating to all areas of hospitality and tourism. This collection contains more than 828,000 records, with coverage dating as far back as 1965.

Go to Hospitality & Tourism Complete

iNewLaw.com

เว็บไซต์ฐานข้อมูลข่าวกฏหมายและบทความวารสาร รายงานความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่จากราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้อ่านทันต่อสถานการณ์ด้านกฎหมาย โดยจะสรุปกฎหมายเพื่อให้สามารถติดตามและเข้าใจได้โดยง่าย มีคำพิพากษาที่น่าสนใจและปัญหากฎหมายด้านปฎิบัติรวมถึง การรวบรวมผู้มีคุณภาพทางกฎหมายทั้งด้านวิชาการและทางด้านวิชาชีพ ให้แสดงมุมมอง แง่คิด และประสบการณ์การทำงานเพื่อให้ผู้ที่ติดตามสามารถนำไปเป็นประสบการณ์และสามารถนำไปปรับใช้หรือมีมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าเดิม

Go to iNewLaw.com

ฐานข้อมูล IEEE Xplore Digital Library

เป็นฐานที่ครอบคลุมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ 12,000 ฉบับ ทั้งวารสาร นิตยสาร เอกสารการประชุมจัดพิมพ์ โดยสมาคม IEEE/IEE โดยให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text)

Go to IEEE Xplore Digital Library

International Encyclopedia of Communication online

The International Encyclopedia of Communication covers the following areas: communication theory and philosophy, interpersonal communication, journalism, intercultural and intergroup communication, media effects, strategic communication,public relations and advertising, communication and media law and policy, media systems in the world, and communication and technology.

Go to International Encyclopedia of Communication online

iQNewsClip

บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

Go to iQNewsClip

iThenticate Plagiarism prevention / similarity check

โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ โดย จะตรวจสอบเอกสารกับ Internet Database ข้อมูลที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตทั่วไป และ Publication Database ข้อมูลผลงานที่ลงตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ใน 1 เอกสาร สามารถรองรับได้ สูงสุด 400 หน้ากระดาษ ขนาดเอกสารสูงสุดไม่เกิน 100 MB ประเภทของเอกสารที่รองรับ ได้แก่ MS Word, Word XML, WordPerfect, PostScript, PowerPoint (.PPT, .PPTX), PDF, HTML, RTF, HWP, OpenOffice (ODT) and plain text

ติดต่อเปิดใช้บริการได้ที่ แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6262 E-mail : [email protected]

Go to iThenticate


JSTOR

เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ และหนังสืออิเล็กทริกนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ ตั้งแต่ฉบับแรก - ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ

Go to JSTOR

maruey.2ebook.com

(ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้เฉพาะ Internet explorer เท่านั้น)

ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6262 E-mail : [email protected]

Go to maruey.2ebook.com

NEWSCenter

เป็นฐานข้อมูลข่าว และบทความออนไลน์ที่อัพเดทรายวัน ครอบคลุมข้อมูลต่างๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ จากสำนักข่าวในและต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรต่างๆ เป็นต้น โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รองรับรูปภาพ มัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์ได้ทั้ง Word, Excel และ PDF โดยที่ผู้ใช้งานสามารถบันทึกคำค้นที่สนใจในระบบ เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆ ระบบจะแจ้งเตือน

  เอกสารประกอบการใช้งาน           

1.เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.iqnewscenter.com/mauth/utcc.aspx?lp=www.utcc.ac.th

2. Login ผ่าน email   มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6262 E-mail : [email protected]

Go to: NEWSCenter


OOKBEE BUFFET Application

เป็นแอพลิเคชั่นสำหรับอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Newspapers, e-Magazines, e-Books) ฉบับล่าสุดและย้อนหลังได้ไม่จำกัด ทาง Apps Ookbee Buffet โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อเปิดใช้บริการได้โดยวิธีการต่อไปนี้

1. เปิดใช้บริการ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ http://corporate.ookbee.com/utcc (ต้องใช้ UTCC email สำหรับการลงทะเบียนเท่านั้น)

2. รับ email ผ่านอีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเปิดใช้บริการ

3. เริ่มใช้บริการ ผ่าน Apps Ookbee Buffet โดยสามารถโหลด Application ของระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ที่

- สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Apple iOS แอพ Ookbee Buffet (สีฟ้า) https://appsto.re/th/We1gN.i

- สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android http://ookb.ee/buffetapp_android

ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6262 E-mail : [email protected]


Passport

Euromonitor International's Global Market Information Database is an online business information system providing business intelligence on coutries, consumers and industries.

Published by Euromonitor, a powerful reference tool for any business researcher. Areas covered include: market performance analysis; strategic forecasting and scenario planning; competitor intelligence and benchmarking; consumer lifestyles/profiles; country profiles and market shares; developing/emerging and niche markets.

Go to Passport

ProQuest Dissertation (On Demand)

         บริการค้นหาวิทยานิพนธ์ออนไลน์ สืบค้นได้ด้วยคำสำคัญ (Keyword), ชื่อผู้แต่ง (Author), และชื่อวิทยานิพนธ์ (Title) ทั้งนี้การให้บริการแบบ On-Demand เพื่อจัดหาเข้าห้องสมุดให้บริการตามคำขอ ในรูปแบบดิจิทัล ท่านจะได้รับวิทยานิพนธ์ที่ต้องการในทันที หรือ ภายใน 3 วันทำการ (วิทยานิพนธ์ก่อนปี ค.ศ. 1997) เมื่อสืบค้นพบวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ โปรดส่งรายละเอียดมาที่ [email protected] หรือ ติดต่อแผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย โทร 02-697-6262 เพื่อดำเนินการจัดหารายการที่ท่านต้องการเข้าห้องสมุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Go to ProQuest Dissertation

Regional Business News

This database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of 75 business journals, newspapers and newswires from all metropolitan and rural areas within the United States. This database is updated on a daily basis.

Go to Regional Business News

ScienceDirect

ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.

UTCC Library subscribes to 5 subject areas:

1. Business, Management and Accounting

2. Decision Sciences

3. Economics, Econometrics and Finance

4. Psychology

5. Social Sciences

Go to ScienceDirect

SpringerLink

เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals.)

Go to SpringerLink

Taylor & Francis

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงบทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม และงานวิจัย กว่า 90,000 ชื่อ ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

Go to Taylor & Francis

TCI

ฐานข้อมูลให้บริการการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย ค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (เรียกว่า TCI impact factors) และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล

Go to TCI

ThaiLIS Digital Collections

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Go to ThaiLIS Digital Collections

Thai Journals Online

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)

Go to Thai Journals Online

Trove (Trove via National Library of Australia)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออสเตรเลีย

Go to Trove via National Library of Australia

UTCC Scholar

คลังข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Scholar) รวบรวมรายชื่อนักวิจัยและผลงานวิจัยซึ่งเป็นผลผลิตของประชาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข้อมูลที่จัดเก็บครอบคุม บทความวิชาการ โครงการวิจัย รายงานการวิจัย ผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ และวิทยานิพนธ์

Go to UTCC Scholar

Web of Science

The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps,and the Analyze Tool.

Go to Web of Science

Westlaw International

ฐานข้อมูล Westlaw International เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมาย ข่าว คำพิพากษา ข้อมูลทางธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทความวารสารทางด้านนิติศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหา จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทางด้านกฏหมาย เช่น Swet & Maxwell, ELLIS Publications, Thomson West, Lawbook Co and Carswellเป็นต้น

Westlaw International is Thomson's powerful online research service, providing legal professionals with trusted legal, news and business information from around the world. Whether you need laws from another country or international information for your practice area, this is your resource for fast, efficient research.

Go to Westlaw International

Wiley Online Library (On Demand)

Leading international resource for scientific, technical, medical and scholarly content. In June 2008, Wiley Online Library incorporated the online content formerly hosted on Blackwell Synergy to provide access to over 3 million articles across 1400 journals. UTCC Library subscribed journals 2 subject: Sciences & Technology & Medicine, Human & Social Science 818 titles.

Go to Wiley Online Library