ห้องสมุดพร้อมแล้ว !

พบกันที่ อาคาร 24 ชั้น 5-7 ในวันเปิดภาคเรียน 10 สิงหาคม 2563 นี้ ด้วยมาตรการ Physical Distancing รักษาระยะห่างด้วยการจัดที่นั่งและฉากกั้น อีกทั้งมาตรการทำความสะอาดอย่างมั่นใจ คอยติดตามรับชมบริการใหม่ New Library Normal อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างนะคะ

UTCC Library

August 8, 2020

UTCC Social Distancing

ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ COVID-19 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Download

UTCC Library

June 30, 2020

ม.หอการค้าไทย ใส่ใจบุคลากร สร้างแอปพลิเคชันใหม่

ม.หอการค้าไทย ใส่ใจบุคลากร สร้างแอปพลิเคชันใหม่ เพื่ออัพเดทข่าวสารและเป็นสื่อกลางในการทำงานแบบ work from home ช่วงวิกฤตที่เราจะผ่านไปด้วยกัน

UTCC Library

June 30, 2020

ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อโคโรนา COVID-19

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้มงวดอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของทุกๆ คน ในรั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อโคโรนา COVID-19 กำหนด “จุดตรวจวัดไข้”

UTCC Library

June 30, 2020

โครงการ Library Instruction “องค์ความรู้จากห้องสมุดสู่ห้องเรียน”

โครงการ Library Instruction “องค์ความรู้จากห้องสมุดสู่ห้องเรียน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน วิชาวิจัยธุรกิจ อาจารย์ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

UTCC Library

June 30, 2020

Finland Library and Education in the Age of Disruption

ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำทีมผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมประชุม TK Forum 2020

UTCC Library

June 30, 2020

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 18 ใกล้เข้ามาแล้ว

อีก 41 วัน…พบกัน!!! สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 25 มี.ค. – 5 เม.ย. 2563 เวลา 10.00 – 21.00 น. ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

UTCC Library

February 17, 2020
1 4 5 6 7