UTCC Library

February 4, 2022

“ห้องสมุดแห่งความสุข”

รศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเยี่ยมชมห้องสมุด และถ่ายรูป จุดเช็คอิน ที่ Innovation Library ชั้น 5 อาคาร 24Daddy G แวะมาแล้ว คนอื่นๆ อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกันนะ

UTCC Library

December 14, 2021

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล CNKI (China National Knowledge Infrastructure)

ฐานข้อมูลใหญ่ระดับชาติของจีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยชิงหัว และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง เริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี 2539 ในรูปแบบฐานข้อมูลแบบซีดี และเปลี่ยนมาเป็นระบบออนไลน์เมื่อปี 1999 ฐานข้อมูลนี้มีทั้งวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอกในประเทศจีนฉบับเต็ม วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลทางด้านสถิติ ฯลฯ
ทดลองใช้งาน ด้วย UTCC Login ผ่าน VPN ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 มกราคม 2565
URL: https://oversea.cnki.net/index/

วิดีโอแนะนำการสืบค้น : https://www.youtube.com/watch?v=DwSEDtrpGdc

UTCC Library

November 26, 2021

งาน AGILE LEADERSHIP IN THE COVID-19 ERA (ALiVE 2021) | SERIES II

ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน AGILE LEADERSHIP IN THE COVID-19 ERA (ALiVE 2021) | SERIES II ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย Centre for Leadership Sustainability, Higher Education Leadership Academy (AKEPT), Ministry of Higher Education Malaysia และ Universiti Teknologi MARA (UiTM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ-ขับเคลื่อนสำเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำทางการศึกษาและการวิจัยระดับนานาชาติ

UTCC Library

November 17, 2021

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ Department of Library and Information Science, National Taiwan University (NTU)

โดย Associate Professor Tien-I Tsai ให้เกียรติบรรยาย พูดคุย แนะนำเทคนิคการวิเคราะหฺ์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ ตัวอย่างการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ NVIVO อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดการ ออนไลน์ ผ่าน Zoom วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. – 11.30 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

sudarat cha

October 28, 2021

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ Department of Library and Information Science,National Taiwan University (NTU)

เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ UTCC Library Virtual Session 2021​ Part 2

หัวข้อ NVIVO โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ​ (Qualitative Research Data Analysis with​NVIVO)​ โดย Associate Professor Tien-I Tsai ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานโปรแกรม NVIVO สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 – 11.00 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

UTCC Library

October 26, 2021

งาน EDUTech Thailand 2021 วันที่ 15 กันยายน 2564

ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติร่วม Live Panel: Campus of the future: What does it look like? ในงาน EDUTech Thailand 2021 วันที่ 15 กันยายน 2564

ติดตามรับชมย้อนหลัง : https://youtu.be/VOyhRxj-9Ng

#EDUTech #EDUTechThailand #EDUTechAsia #UTCCLibrary

UTCC Library

September 16, 2021

“Collaborative Pedagogies for Open Learning Environment”

ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายช่วงปาฐกถา 4 หัวข้อ “Collaborative Pedagogies for Open Learning Environment” เมื่อวันที่ 27 สค ในงาน Education Next Forum 2021 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมดิจิทัลไทย (DUGA)

UTCC Library

August 30, 2021

UTCC Library 2021

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่! ขอแนะนำบริการห้องสมุด สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับการบริการแบบครบวงจร พร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าใช้บริการได้ และที่สำคัญ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง: https://library.utcc.ac.th/

UTCCLibrary #UTCCLibrary2021

UTCC Library

August 11, 2021

อยากยืมต้องได้ยืม! อยากอ่านต้องได้อ่าน!

บริการจัดส่งหนังสือ Book Delivery กลับมาแล้ว !!ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงวิกฤติการการระบาดของ COVID-19 สำนักหอสมุดกลาง พร้อมเปิดรับคำขอ และจัดส่งหนังสือแล้ว เพียง 2 ขั้นตอนง่ายๆ…

sudarat cha

August 6, 2021
1 2 3 4 5 7