ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก College De Paris

            ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก College De Paris ในโครงการหลักสูตรแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา

UTCC Library

March 21, 2023

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2566

            เครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุม บริการระหว่างห้องสมุด EDS-ThaiPUL เมื่อวัน 17 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 – 16:00 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

UTCC Library

March 17, 2023

ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมที่ปรึกษาสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

         วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี พร้อมที่ปรึกษาสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นายวีระชัย ศรีเพชระกุล ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด

UTCC Library

March 17, 2023

ต้อนรับนคณะจากสถานกงสุลอินเดีย เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง

         วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักหอสมุดกลาง โดยคุณปนัดดา บุญสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ คุณมณฑิรา นิวาศะบุตร คุณธนภร กาญจนเลขา คุณอุบลพรรณ พันธ์ดารา และทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับนายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน กงสุลมงคล ศิวารักษ์ และคณะจากสถานกงสุลอินเดีย ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง โดยมี ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และุคณปาริชาต ธรรมจินดา หัวหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ นำคณะผู้เยี่ยมชมมาในครั้งนี้

UTCC Library

March 15, 2023

อบรม Smart Personality with Service Mindset

           บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง เข้ารับการอบรม หัวข้อ : “Smart Personality with Service Mindset” อบรมโดย อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 21201 ชั้น 2 ตึก UTCC ISM เวลา 9.00-12.00 น.

UTCC Library

March 15, 2023

อบรม Customer Service

            บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง เข้ารับการอบรม หัวข้อ : “Customer Service เพิ่มคุณค่าการบริการ สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย” อบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 21201 ชั้น 2 ตึก UTCC ISM เวลา 9.00-16.00 น.

UTCC Library

March 2, 2023

ประชุม Cambridge Asia Librarian Advisory Board (CALAB) ครั้งที่ 10

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Cambridge Asia Librarian Advisory Board (CALAB) ครั้งที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยและต่างประเทศ…

UTCC Library

February 23, 2023

ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรห้องสมุด”

         วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 – 16:30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ได้รับเชิญจาก บริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด (AMS) และ OCLC ในการเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรห้องสมุด” ณ โรงแรมเรดิสัน สุขุทวิท 13 กรุงเทพฯ…

UTCC Library

February 17, 2023

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการ HarbourSpace

              วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการ HarbourSpace ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour #LibraryWow #Harbourspace

UTCC Library

January 20, 2023
1 2 3 4 5 10