ใช้บริการห้องสมุด ด้วย Virtual Card

         เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยน้องใหม่ปี1 ทุกท่านที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา สามารถใช้ Virtual Card ในระบบแอพลิเคชั่น UTCC Plus ในการยืนยันตัวตนแทนบัตรนักศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็น…

– ใช้สแกนลงชื่อเข้าห้องสมุด

– ยืม – คืน หนังสือ

– เล่นบอร์ดเกม

– จองห้องค้นคว้าดาวน์โหลดและข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/69cMh

UTCC Library

July 27, 2022

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

         ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย, รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี พร้อมด้วย กรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ผู้แทนนักศึกษาและ พี่ๆ ผู้เกษียณอายุจากชมรมร่มไทรทอง เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

UTCC Library

June 20, 2022

ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้า ปีที่ 59

         ขอเชิญชวนบุคลากร มกค. ทุกคนร่วมงาน59 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.19 น. เป็นต้นไปกำหนดการ09.19 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลแม่ไทร09.49 น. นายกสภา กรรมการสภา ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย10.49 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม * กิจกรรมภายในเฉพาะบุคลากรและนักศึกษารวมใจแต่งกายด้วยเสื้อเด็กหัวการค้า (หลากสี)

UTCC Library

June 17, 2022

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต / มหาบัณฑิต ใหม่ ป้ายแดงทุกท่าน ห้องสมุดเราจัดสรรมุมถ่ายรูปสวยๆ ที่นั่งนุ่มๆ และรับชมถ่ายทอดสดพิธีประสาทปริญญาบัตร บน Smart TV ตามจุดให้บริการในพื้นที่

UTCC Library

June 8, 2022

ฝึกปัญญาและการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ด้วยบอร์ดเกมส์ Ticket to Ride

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 คุณปิยะณัฐ อังสนันท์สุข หัวหน้าแผนกส่งเสริมทรัพยากรเพื่อการศึกษาวิจัย สำนักหอสมุดกลางฯ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและนำน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ฝึกปัญญาและการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ด้วยบอร์ดเกมส์ Ticket to Ride กลยุทธ์วางแผนโลจิสติกส์ระบบราง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์(LDRI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แวะมาลองเล่นบอร์ดเกมส์ ฝึกไหวพริบและการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ สนุกไปกับการเรียนรู้แบบสบายๆ กับเื่พอนๆ ณ บริการบอร์ดเกมของห้องสมุด ชั้น 5 อาคาร 24 กัน

UTCC Library

June 7, 2022

Education NEXT Forum 2022

อาจารย์ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ Higher Education in Innovation Ecosystem ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้กำหนดจัดงาน Education NEXT Forum 2022 (ครั้งที่7) ภายใต้แนวคิดหลัก Rethinking the Future Education for the Emerging Needs of Society ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565 (รูปแบบการจัดงานแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Webinar)

UTCC Library

May 25, 2022

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างห้องสมุด

อาจารย์ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เข้าเยี่ยมคารวะและขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม

UTCC Library

May 17, 2022

การประชุม The Cambridge Asian Library Advisory Board (CALAB) 2022

อาจารย์ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมประชุม The Cambridge Asian Library Advisory Board (CALAB) 2022 ในวันที่ 16 และ 23 มีนาคม 2565

UTCC Library

March 23, 2022

เยี่ยมชมศึกษาดูงาน Hybrid Classroom Solutions

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ตัวแทนสำนักหอสมุดกลาง ได้มีโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงาน Hybrid Classroom Solutions และจอทัชสกรีน สำหรับ เรียน ดูหนัง โดยบริษัท ชินวุธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ด้านโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงการออกแบบ การติดตั้ง ระบบเสียง
คณะผู้ดูงาน ได้แก่
1. คุณสุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์
2. คุณธนวัฒน์ มิ่งมณี
3. คุณธนภร กาญจนเลขา
4. คุณปนัดดา บุญสิงห์
5. ฉลอง เพชรพราว

UTCC Library

February 10, 2022
1 2 3 4 7