อยากยืมต้องได้ยืม! อยากอ่านต้องได้อ่าน!

บริการจัดส่งหนังสือ Book Delivery กลับมาแล้ว !!ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงวิกฤติการการระบาดของ COVID-19 สำนักหอสมุดกลาง พร้อมเปิดรับคำขอ และจัดส่งหนังสือแล้ว เพียง 2 ขั้นตอนง่ายๆ…

sudarat cha

August 6, 2021