ส่งเสริมการเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วยนวัตกรรม Virtual Reality