ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ปกครองบัณฑิตใหม่ทุกๆ ท่าน