ข้อมูลการเดินทาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • ...
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  126/1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง รัชดาภิเษก เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-697-6000

  เส้นทางโดยสารมวลชน (เส้นทางรถถนนวิภาวดีรังสิต)
  (ลงป้าย “ม. หอการค้าไทย”) รถประจำทาง สาย 24, 35-1, 69, 92, 107, 129, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.504, ปอ.138

  เส้นทางรถถนนประชาสงเคราะห์ (ลงป้าย “วัดพรหมวงศาราม ซอยประชาสงเคราะห์ 27”)
  รถประจำทาง สาย 12, 13, 36, 54, 74, 98, 117, 204

  เส้นทางรถถนนรัชดาภิเษก (ลงป้าย “ตลาดห้วยขวาง”)
  รถประจำทาง สาย 136, 137, ปอ.73, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517

  แผนที่การเดินทาง

ข้อมูลที่พักและการเดินทาง


 • ...
  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
  ที่อยู่: 9 ถนนราชปรารภ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์: 02-246-7800, 02-640-0630
  จองที่พัก แผนที่การเดินทาง

 • ...
  โรงแรมสเตย์ กรุงเทพ
  ที่อยู่: 45 ซอย รัชดาภิเษก 17 แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์: 02-275-8686  จองที่พัก แผนที่การเดินทาง

 • ...
  โรงแรมบางกอก โอเอซิส
  ที่อยู่: 111 ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์: 02-002 0555  จองที่พัก แผนที่การเดินทาง