URL :iQNewsClip

 

 

                  บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254, 02-697-6260 E-mail : library@utcc.ac.th