แหล่งรวบรวมเทคนิคการสอนออนไลน์


1. โดย ดร ชัชชัย หวังวิวัฒนา (ดร หมาก) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

MS Teams for Edu: Introduction

2. โดย ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดี วิทยาลัย ICT มหาวิทยาลัยรังสิต

Zoom


3. โดย ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้อำนวยการหลักสูตร การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การใช้งาน Zoom สำหรับการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะฟังก์ชันที่จำเป็น)

4. Microsoft Teams สจล. สอนออนไลน์ง่ายนิดเดียว!! เปิดห้องสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ง่ายๆ ไม่ถึง 10 นาที (Credit: ฝ่ายไอที คณะวิศวะ สจล.)

Microsoft teams เปิดห้องสอนออนไลน์ได้ง่ายๆในไม่ถึง 10 นาที


5. อ. จิตติ รอง ผอ.สำนักบริหาการศึกษา สอนทำ Videoclip พร้อมบันทึกเสียง คำบรรยายประกอบ PowerPoint ง่ายมาก

สร้างวีดีโอประกอบการสอนด้วย iPad หรือ iPhone ภายใน 3 นาที

6. Webex โดย ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้อำนวยการหลักสูตร การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การใช้งาน Zoom สำหรับการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะฟังก์ชันที่จำเป็น)