ใกล้ถึงวันพิธีประสาทปริญญาบัตร 14-15 กุมภาพันธ์ 2563

ใกล้ถึงวันพิธีประสาทปริญญาบัตร 14-15 กุมภาพันธ์ มา check-in ที่ห้องสมุดและ Learning Space อาคารใบเรือ ชั้น 5-6-7 กัน มีมุมสวยๆ วิวดีๆ รออยู่
#UTCCGraduation2020 #UTCCLibrary #รับปริญญา