แหล่งค้นคว้า วิทยานิพนธ์ งานวิจัยจากทั่วโลก

แหล่งค้นคว้า วิทยานิพนธ์ งานวิจัยจากทั่วโลก รวบรวมโดย ดร เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน มหาวิทยาลัยรังสิต Online Education Academy by UPNT (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)

รวมเว็บไซต์วิทยานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร และหนังสือ ที่ดาวน์โหลดฟรี โดยไม่ต้องออกจากบ้านไปเสี่ยงชีวิตกับโควิด  #วิทยานิพนธ์ #งานวิจัย