สำนักหอสมุดกลาง ใส่ใจ ห่วงใย ในทุกสถานการณ์

เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน ได้ช่วยกันทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ด้วยแอลกอฮอล์ ที่ได้มาตรฐาน เพื่อความสะอาดต่อผู้ใช้บริการทุกคน
#ป้องกันโควิด19
#มาตรการป้องกันโควิด19
#COVID19
#UTCCLibrary