ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อโคโรนา COVID-19

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้มงวดอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของทุกๆ คน ในรั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อโคโรนา COVID-19 กำหนด “จุดตรวจวัดไข้” ดังนี้

1. ประตูทางเข้าด้านหน้า
2. ประตูทางเข้าด้านหลัง
3. ประตูอาคาร 22
4. อาคารจอดรถเก่า
5. อาคารจอดรถใหม่
6. ทางขึ้นอาคาร 24

ด้วยความห่วงใยสุขภาพที่ดีของทุกคน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้