ม.หอการค้าไทย ใส่ใจบุคลากร สร้างแอปพลิเคชันใหม่

เพื่ออัพเดทข่าวสารและเป็นสื่อกลางในการทำงานแบบ work from home ช่วงวิกฤตที่เราจะผ่านไปด้วยกัน

ดาวน์โหลดฟรี ได้แล้ววันนี้
ระบบ IOS
https://apps.apple.com/th/app/utcc-plus-prof/id1499119743?l=th

ระบบ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.utcc.app.teacher

** แอปพลิเคชัน สำหรับอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับค้นหาข้อมูล และดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหอการค้าไทย อาทิเช่น
– การค้นหาข้อมูล ชั้นเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
– การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
– การติดต่อกับนักศึกษา
– การรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
– ฯลฯ