การแชร์ข่าวปลอม “เสี่ยงติดคุก”

ระวังกันด้วยนะคะ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การโพสต์แชร์ข่าวปลอม “เสี่ยงคุก” การนำข้อมูลปลอม ข่าวปลอม ไม่ว่าจะเป็นการปลอมทั้งหมด หรือแค่บางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การแชร์ หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้และโทษของการแชร์ข่าวปลอม คือ จำคุก 5 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับด้วยความห่วงใย จากคณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย”
#นิติหอการค้า  #lawutcc  #UTCCLaw

ที่มา
https://www.facebook.com/179805475399911/posts/2735075113206255/?d=n